ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
41 สมาคมเทียนธรรมสิริ  60/1 หมู่ 8 ต.อิสาณ   ไม่มีผู้ประสานงาน  089-9496409    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
42 มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล  มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล (คสบ.) เลขที่ 9/18 หมู่บ้านโรสวิลล์ ต.ท่าศาลา   นายสันติพงษ์ มูลฟอง  052-001424     องค์กรพัฒนาเอกชน  05/06/2017
43 สภาคริสตจักร (ภาคเหนือ)  297/1 หมู่ 4 ต.ท่าวังตาล   นายเทวินทร์ สมจิตร์  0867233719  saophilokee@hotmail.com  องค์กรศาสนา  01/01/2012
44 สถานีวิทยุ มอ.ปัตตานี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  นายธีรกาญ ไค่นุ่นนา  073-331069    สื่อมวลชน  03/09/2014
45 สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพัทลุง  84 หมู่ 8 ต.ควนมะพร้าว  นายวรรชัย นุราภักดิ์  074-611399    สื่อมวลชน  16/09/2014
46 สมาคมอนุรักษ์พิทักษ์เจ้าหลาว  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว หมู่ที่ 6 ต.คลองขุด  ไม่มีผู้ประสานงาน  039-369191    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-11-30
47 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา  91 หมู่ 2 ตำบลสันป่าม่วง   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-5445-8757    องค์กรพัฒนาเอกชน  05/04/2016
48 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จังหวัดมหาสารคาม  98/29 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000   นางสาวจรรยา แสนสุข  0 4374 2995    องค์กรพัฒนาเอกชน  08/01/2014
49 โครงการพัฒนาพื้นที่สูง CHDP  121 หมู่8 ต.แม่นาวาง   นายสุมิตร วอพะพอ  0801274270  aha-pam12@yahoo.com  ภาคประชาสังคม  01/01/2012
50 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ฆัยรียะฮ์ 105.25 MHz.  โรงเรียนดารุลมาอาเล็บ 115 หมู่ 8 ต.ควนสตอ   ไม่มีผู้ประสานงาน  074-795205  khairiah_satun@yahoo.com  สื่อมวลชน  03/09/2014
51 สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 9 จังหวัดพัทลุง   ถนนอภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ  พลตำรวจตรี กิตติสัณห์  074-612422    สื่อมวลชน  16/09/2014
52 มูลนิธิพัฒนาสิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง  ไม่มีผู้ประสานงาน  038511034    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
53 มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก   84/159 ซอย 12 หมู๔่บ้านโซตนานิเวศน์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50300  ไม่มีผู้ประสานงาน  053212753    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/05/2016
54 สมาคมมุสลิมแห่งประเทศไทย  63/1 ถนนสิโรรส  รอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล  073-221665    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
55 ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ (กทม.)  101/349 คลองสองต้นนุ่น  นางเบญจวรรณ รัตตกุล  0897866346    หน่วยงานรัฐ  01/01/2012
56 สถานีวิทยุชุมชน ควนกาหลง 105.90 MHz.  ซอย 10 หมู่ 2 ต.ควนกาหลง   ไม่มีผู้ประสานงาน  074-791219    สื่อมวลชน  03/09/2014
57 สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 4 เอฟ.เอ็ม.พัทลุง  ค่ายอภิรักษ์ .ชุมพล   พันเอก กฤศ ศรีเดชาสินธุ์  074-618068  F.M.89.25@hotmail.com  สื่อมวลชน  16/09/2014
58 สมาคมบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต เลขที่ 1 ถ.ไอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด  ไม่มีผู้ประสานงาน  038683930-7    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
59 มูลนิธิพิทักษ์สตรีและเด็ก  86/1 หมู่9 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน  ไม่มีผู้ประสานงาน  024120739    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/05/2016
60 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน  135 หมุ่ 8 ต.คอนสาร   นายวิชัย ประไพเมือง, นายราชันย์ ชินวิถี    องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2012