ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ (กทม.) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0897866346
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2012-01-01
ที่อยู่:
101/349 คลองสองต้นนุ่น
อำเภอ:
ลาดกระบัง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

  1. นางเบญจวรรณ รัตตกุล (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : -
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
  2. สิทธิแรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. แรงงานข้ามชาติ
  2. ผู้ใช้แรงงาน