ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม สถานะ
1 กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม มูลนิธิบูรณะนิเวศ 211/2 งามวงศ์วานซอย 31 อ.เมือง นนทบุรี 11000   นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง  02 952 5061  toxiccampaign.earth@gmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/07/2014 ปิดใช้งาน
2 จุดปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยุชุมชนบ้านจำรุง 9/1 หมู่ 7 ตำบลเนินฆ้อง  นายกำพล แม่นหมาย  084-566-3393  jumrung7@hotmail.co.th  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
3 กลุ่มศึกษาพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต 97/90 เกร็ดแก้วการ์เด้น 3 ถนนประชาชื่น อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   นางสาววัชรี เผ่าเหลืองทอง  0 2591 5840  aeps@ksc.th.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014 ปิดใช้งาน
4 เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ ชั้น 6 อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท   นางทิชา ณ นคร  0 2218 8166 7  wcn_cusri@chula.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
5 มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
6 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 73/7 - 8 ซอยติวานนท์ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ   นายศุภชีพ ดิษเทศ  0 2951 0445  apht2005@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014 ปิดใช้งาน
7 เครือข่ายเยาวชนประชาสังคมบุรีรัมย์  6 หมู่ 16 ตำบลบ้านบัว  ไม่มีผู้ประสานงาน  0 44621 395  ycn2003@thaimail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
8 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  4/2 ซอยวัฒนาโยธิน แขวงพญาไท  นางสาวสารี อ๋องสมหวัง  0 2248 3734-7    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00 ปกติ
9 เครือข่ายป่าชุมชน ป่าโคกคล้อง จังหวัดสุรินทร์  53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง   นายอภินันท์ บุญทอน  0 4451 1172  forest_surin@hotmail.com  องค์กรประชาชน  10/07/2014 ปกติ
10 องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย  801/8 ซอยงามวงศ์วาน 27 ซอยย่อย 5 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกะสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ  0 2952 7371  studio@biothai.net  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014 ปกติ
11 เครือข่ายประชาสังคมชัยภูมิ  154 หมู่ 20 บ้านหนองแวง ตำบลบ้านเพชร   นายไกรวัลย์ พรทิตยกุล  081-977-3109    องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
12 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 409 ชั้น 2 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320   นางกรรณิกา ควรขจร  0 2691 0437 - 9  tvs@thaivolunteer.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014 ปิดใช้งาน
13 ศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน อีสานใต้  วัดอีสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000  นายสุพรรณ สาคร  0 4462 1395  trfsne@hotmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
14 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา 189 ถนน ลาดพร้าว 96  นายสมศักดิ์ กัณหา  029348791-2  mayahome@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014 ปิดใช้งาน
15 กลุ่มการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม จังหวัดนครราชสีมา   ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
16 สถาบันพัฒนาการเมือง  96/81 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10700   นายชัยวัฒน์ สุรวิชัย  0 2422 4172    องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014 ปกติ
17 เครือข่ายเดือนตุลา 11 ซอยอ่อนนุช 12 แขวงสวนหลวง   นายทองขาว ทวีปรังสีนุกูล  0 2331 1014  tk2500@hotmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
18 ประชาสังคมศรีสะเกษ  346 หมู่ 9 ถนนวิจิตรนคร ตำบลโพธิ์   นายสุพรรณ สาคร  0 4561 4154    องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
19 โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ  409 ซ.โรหินสุข อาคารมูลนิธิอาสาสมัคร ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ  ศยามล ไกยูรวงศ์  027314218    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014 ปกติ
20 สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค  211/2 ซอยงามวงค์วาน 31 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ   นางสาวสายรุ้ง ทองปลอน  0 2952 5060 - 2  thongplon@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014 ปกติ