ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม สถานะ
61 สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  70/53 หมู่2 ซอยทรายทอง/ติวานนท์ 45 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย   นางสมบุญ สีคำดอกแค  02-9512710  wept_somboon@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014 ปกติ
62 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย ภูมินิเวศน์น่าน  123 ถนน ปัว-น้ำยาว ต.นวนคร   ไม่มีผู้ประสานงาน  054-756537    องค์กรประชาชน  24/07/2014 ปกติ
63 โครงการระบบเงินตราชุมชน   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
64 เครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทย  270 หมู่ 5 ตำบลทุ่งกระเต็น   นายวีรพล โสภา  0 4464 1242    องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
65 มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง 258 หมู่ 5 วัดใหม่หน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 52000   นายแสง แสงยาอรุณ  0 5371 4772    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014 ปิดใช้งาน
66 เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์  3 หมู่ 7 ตำบลท่าด้วง  นางพิกุล ฉิมนันท์  056-729-634    องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
67 สหเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานกอทุนชุมชนเข้าแก้วอุบลราชธานี SIF ถนนพลเพน ตำบลในเมือง  นายสำเริง รูปสวย  045-260145    องค์กรประชาชน  24/07/2014 ปกติ
68 กลุ่มทำสวนบ้านตาพายสามัคคี   ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
69 เครือข่ายสูงเนินรวมใจ  202 หมู่ 5 ตำบลนากลาง  นายประพาศ โงกสูงเนิน  081-360-4809    องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
70 โครงการนำร่องเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก  912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ถนนงามวงศ์วาน  นายเดชา ศิริภัทร  0-2591-1195-6  annet@ksc.th.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/1989 ปกติ
71 โครงการพัฒนาชนบทแควระบม-สียัด  77/286-287 หมู่2 หมู่บ้านพนมแลนด์เฮาส์ ตำบลพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120   นายเกษม เพชรนที  0 3855 3238 0   panomland@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014 ปกติ
72 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาบตาพุด   ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
73 ชมรมแบ่งฝันปันใจ   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
74 ออมทรัพย์สีคิ้ว   ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
75 องค์การประสานงานประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น  224 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง   ศ.ดร.อำนวยศิลป์ สุขศรี  09471 0165   skasikranan@hotmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
76 ศูนย์รวมพัฒนาชุมชน  400/475 ซอยโรงปูน ถนนพระราม9 ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  นายจินดา เจริญสุข  0 2314 0260    องค์กรประชาชน  02/07/2014 ปกติ
77 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทย  494 ซอยนครไทย 11 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น   ไม่มีผู้ประสานงาน  0 2377 5021  tnpth@thaiplus.net  องค์กรประชาชน  17/07/2014 ปกติ
78 เครือข่ายพ่อแม่-เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (แนวร่วมพัฒนาการศึกษาไทย)  เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10   พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี  081-298-0284  kamolpar@yahoo.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
79 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิผู้หญิง  1170 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น   นางประเทือง ช่วยเกลี้ยง  0 2731 5218  andaman2@otmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014 ปกติ
80 เครือข่ายสิทธิที่อยู่อาศัยชุมนุมสหกรณ์เคหสถานชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย จำกัด  2044/28-33 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง  นางประจวบ แซ่ส่ง  0 2718 0911    องค์กรประชาชน  08/07/2014 ปกติ