สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 120 หมู่ที่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
E-mail ติดต่อ : network@nhrc.or.th ; รับเรื่องร้องเรียน : help@nhrc.or.th

ดูสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขนาดใหญ่