จำนวนเครือข่าย ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
เครือข่ายทั้งหมด 722 48 74 200 176 514