จำนวนเครือข่าย ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
เครือข่ายทั้งหมด 723 48 73 200 176 515