แผนที่แสดงความหนาแน่นองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศ

กระบี่ (11) กรุงเทพฯ (483) กาญจนบุรี (8) กาฬสินธุ์ (7) กำแพงเพชร (6) ขอนแก่น (44) จันทบุรี (7) ฉะเชิงเทรา (10) ชลบุรี (28) ชัยนาท (4) ชัยภูมิ (9) ชุมพร (59) เชียงราย (27) เชียงใหม่ (80) ตรัง (71) ตราด (7) ตาก (5) นครนายก (3) นครปฐม (14) นครพนม (3) นครราชสีมา (25) นครศรีธรรมราช (27) นครสวรรค์ (11) นนทบุรี (71) นราธิวาส (8) น่าน (17) บุรีรัมย์ (11) บึงกาฬ (0) ปทุมธานี (23) ประจวบคีรีขันธ์ (8) ปราจีนบุรี (4) ปัตตานี (35) พระนครศรีอยุธยา (12) พะเยา (15) พังงา (29) พัทลุง (19) พิจิตร (7) พิษณุโลก (15) เพชรบุรี (11) เพชรบูรณ์ (9) แพร่ (4) ภูเก็ต (24) มหาสารคาม (14) มุกดาหาร (3) แม่ฮ่องสอน (9) ยโสธร (2) ยะลา (57) ร้อยเอ็ด (15) ระนอง (2) ระยอง (11) ราชบุรี (16) ลพบุรี (5) ลำปาง (11) ลำพูน (10) เลย (6) ศรีสะเกษ (9) สกลนคร (6) สงขลา (99) สตูล (23) สมุทรปราการ (22) สมุทรสงคราม (4) สมุทรสาคร (7) สระแก้ว (6) สระบุรี (9) สิงห์บุรี (2) สุโขทัย (2) สุพรรณบุรี (6) สุราษฎร์ธานี (51) สุรินทร์ (20) หนองคาย (6) หนองบัวลำภู (1) อ่างทอง (3) อำนาจเจริญ (3) อุดรธานี (8) อุตรดิตถ์ (3) อุทัยธานี (5) อุบลราชธานี (8)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

จังหวัด จำนวน
เครือข่ายองค์กร
กระบี่ 11
กรุงเทพฯ 483
กาญจนบุรี 8
กาฬสินธุ์ 7
กำแพงเพชร 6
ขอนแก่น 44
จันทบุรี 7
ฉะเชิงเทรา 10
ชลบุรี 28
ชัยนาท 4
ชัยภูมิ 9
ชุมพร 59
ตรัง 71
ตราด 7
ตาก 5
นครนายก 3
นครปฐม 14
นครพนม 3
นครราชสีมา 25
นครศรีธรรมราช 27
นครสวรรค์ 11
นนทบุรี 71
นราธิวาส 8
น่าน 17
บึงกาฬ 0
บุรีรัมย์ 11
ปทุมธานี 23
ประจวบคีรีขันธ์ 8
ปราจีนบุรี 4
ปัตตานี 35
พระนครศรีอยุธยา 12
พะเยา 15
พังงา 29
พัทลุง 19
พิจิตร 7
พิษณุโลก 15
ภูเก็ต 24
มหาสารคาม 14
มุกดาหาร 3
ยะลา 57
ยโสธร 2
ระนอง 2
ระยอง 11
ราชบุรี 16
ร้อยเอ็ด 15
ลพบุรี 5
ลำปาง 11
ลำพูน 10
ศรีสะเกษ 9
สกลนคร 6
สงขลา 99
สตูล 23
สมุทรปราการ 22
สมุทรสงคราม 4
สมุทรสาคร 7
สระบุรี 9
สระแก้ว 6
สิงห์บุรี 2
สุพรรณบุรี 6
สุราษฎร์ธานี 51
สุรินทร์ 20
สุโขทัย 2
หนองคาย 6
หนองบัวลำภู 1
อำนาจเจริญ 3
อุดรธานี 8
อุตรดิตถ์ 3
อุทัยธานี 5
อุบลราชธานี 8
อ่างทอง 3
เชียงราย 27
เชียงใหม่ 80
เพชรบุรี 11
เพชรบูรณ์ 9
เลย 6
แพร่ 4
แม่ฮ่องสอน 9