ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม สถานะ
81 โครงการศึกษาปัญหาผลกระทบค่ายสิทธิมนุษยชนกองทุนศาสตราจารย์คนึง ฤาชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2 ถนนพระจันทร์ ต.พระบรมมหาราชวัง   อารยา ชินวรโกมล  026132148  arsayachin@hotmail.com  หน่วยงานรัฐ  25/07/2014 ปกติ
82 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ   ไม่มีผู้ประสานงาน      หน่วยงานรัฐ  0000-00-00 ปิดใช้งาน
83 เครือข่ายสลัมโกลก  ชุมชนงูดงเห่า  นายชาญณรงค์ ไตรณรานุสรณ์    องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
84 โครงการจัดการลุ่มน้ำแม่น้ำปิงตอนบน  418 หมู่ 7 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170  นายนิคม พุทธา  0 5345 5785  pingwatershed@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014 ปกติ
85 ประชาคมคนรักแม่กลอง   ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
86 ประชาคมคนรักแม่กลอง  12/1 หมู่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000   นางวันเพ็ญ ไพรจิตร  081-806-8846  onepen@ppnayok.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
87 มูลนิธิรักษ์ไทย (สำนักงานจันทบุรี)   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
88 องค์การเพิร์ล เอส บัด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)  58 ชั้น3 อาคารธาดา ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท   นางสาวสุนทรี แรงกุศล  0 2642 5725 - 6  buck@ksc.th.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2017 ปกติ
89 สหพันธ์ประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาภาคตะวันออก  3 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.41-42 ตำบลบางสมัคร   นายจุล ชัยพินิจนรชาติ  0 3884 0262  charind2004@yahoo.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
90 โครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้  60/75-76 ถนนเอกนคร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช  0 7531 8602  rakpaktai@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014 ปกติ
91 ชมรมตะเกียงชีวิต  โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ตำบลหมอนทอง   นายสมชาย ยงพฤกษา  0 3858 1780 – 1    องค์กรประชาชน  17/07/2014 ปกติ
92 ชีวชุมชน ต.มิตรภาพ  42/4 บ้านกุดชะนวน หมู่ 4 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา   นายเกษม เพชรจันทึก  0 4429 0456    องค์กรประชาชน  10/07/2014 ปกติ
93 เครือข่ายสิทธิสตรีชนบทนครราชสีมา  10 หมู่ 1 ตำบลนากลาง  นางสมประสงค์ อบอุ่น  089-847-9190    องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
94 เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มแม่น้ำมูน  53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000   นายสนั่น ชูสกุล  0 4453 0019  ssrangsok@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014 ปกติ
95 เครือข่ายประชาชนต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น จ.ขอนแก่น  224 ไปรณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น   นางพรรณาดี คันติศิรินทร์  0 9621 4795    องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
96 คณะกรรมการร่วมอนุรักษ์ป่าตามแม่น้ำมูล3จังหวัด เครือข่ายทรัพยากรน้ำ จ.ศรีสะเกษ  18 หมู่14 ตำบลหนองแค   นายไพรจิตร ศิลารักษ์  08 1178 0967  pay2517@hotmail.com  องค์กรประชาชน  10/07/2014 ปกติ
97 เครือข่ายองค์กรชาวบ้านป่าภูสีฐาน โครงการสิทธิชุมชนศึกษาภาคอีสานกรณีพื้นที่ป่าไม้ (ป่าภูสีฐาน)  บ้านสร้างค้อ-เต่างอย ตำบลหลุบเลา   นายเลื่อน ศรีสุโพธิ์  0 1320 4907    องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
98 มูลนิธิฮักเมืองน่าน  96 วัดอรัญญาวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000  นายสำรวย ผัดผล   0 5477 2530   hmn2001@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014 ปกติ
99 ศูนย์ส่งเสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก  105/8 หมู่ 4 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  นายสาคร สงมา  0 1625 1835    องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014 ปกติ
100 ชมรมรักษ์ระยอง  35/2 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120   นายสุเทพ วิเศษ  038-961323    องค์กรประชาชน  25/07/2014 ปกติ