ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7728 4770
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7728 4770
อีเมล์:
top2510@thaimail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
173/76 หมู่ 1 ซอยวัดโพธิ์ 18 ถนนวัดโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอ:
เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ:
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียม 2. เพื่อปรับปรุงแก้ไขถึงโครงสร้างและบรรทัดฐานในกระบวนการยุติธรรม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 2. การจัดประชุม อบรมให้ความรู้ชาวบ้าน 3. การเสนอผลักดันให้แก้ไขกฎหมายและนโยบาย ที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดชุมพร
 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวธนิสรา หมั่นจิต (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 173/76 หมู่ 1 ซอยวัดโพธิ์ 18 ถนนวัดโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7728 4770

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป