ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการบริโภคเพื่อชีวิต สงขลา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Consumer Rights Protection Project ()
โทรศัพท์ 1:
0 7425 4716
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7425 4542
อีเมล์:
consumer_songkhla@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1996-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
132/2 ซอยราษฏร์อุทิศ 10 ถนนราษฎร์อุทิศ
อำเภอ:
หาดใหญ่
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวจุฑา สังขชาติ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 132/2 ซอยราษฏร์อุทิศ 10 ถนนราษฎร์อุทิศ
  อำเภอ : หาดใหญ่
  รหัสไปรษณีย์ : 90110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 4716

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ผู้ป่วย
 3. ผู้บริโภค
 4. ประชาชนทั่วไป