ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสจักรในประเทศไทย เชียงใหม่ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
The Social Development and Service Unit ()
โทรศัพท์ 1:
0 5330 2572
โทรศัพท์ 2:
0 5330 2859
โทรสาร:
0 5330 2570
อีเมล์:
sdsucm@cct.or.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1967-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
3 - 7 ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้คริสเตียนเข้าใจคุณค่าชีวิตที่สมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเอง และใช้สิ่งที่ตนมีให้เป็นประโยชน์ต่อคริสตจักรและชุมชน 2. สนับสนุนและส่งเสริมคริสตจักรให้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองและชุมชน 3. สนับสนุนและส่งเสริมคริสตจักรให้มีส่วนในการพัฒนาและบริการสังคมเพื่อแสดงความรักของพระเยซูคริสต์
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การจัดทำเอกสาร,สื่อต่างๆเป็นภาษาชนเผ่าเพื่อเผยแพร่ 2. การจัดอบรม,เสวนา,ให้ความรู้ 3. การประสานงานกับองค์กรเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วย เหลือเรื่องสถานะบุคคลพลัดถิ่นเฉพาะราย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกาญจนบุรี
 2. จังหวัดเพชรบุรี
 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 4. จังหวัดราชบุรี
 5. จังหวัดตาก
 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 7. จังหวัดเชียงราย
 8. จังหวัดเชียงใหม่
 9. จังหวัดแพร่
 10. จังหวัดน่าน
 11. จังหวัดลำปาง
 12. จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ประสานงาน

 1. นายถาวร สุตีคา (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 3 - 7 ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5330 2859

ประเภทสิทธิ

 1. ความเชื่อทางศาสนา
 2. เสรีภาพในการนับถือศาสนา
 3. เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป