ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม สถานะ
121 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้  71/3 ถนนปุณณกันต์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 91130   นายเอกชัย อิสระทะ  0 7442 8112    องค์กรประชาชน  01/01/2014 ปกติ
122 องค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด (เครือข่ายป่าภาคใต้)   ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
123 สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย  49/6 ถนนรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์  นางดารณี ธนะภูมิ  02-522-6148    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014 ปกติ
124 สมัชชาจังหวัดสงขลาเพื่อปฏิรูปการเมือง  22 ซอยเพชรเกษม 15 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่   นายธนวัตน์ บุรีภักดี  0 7439 7107   tn_wat@hotmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
125 เครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองหิน (ต.เขาพระ)  บ้านบนควน หมู่ 6 ตำบลเขาพระ   นายอับดุลรอศักดิ์ ยะโกบ    องค์กรประชาชน  10/07/2014 ปกติ
126 สมัชชาตรัง  320 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด   นายจำรัส สรพิพัฒน์  0 7527 1336    องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
127 สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ  77/1 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ   นายทวี จันทร์สกุล   053810780  npf_thai@yahoo.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
128 ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา  268/10 หมู่บ้านอรพิน ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   นายพรชัย พรประทีปกุล  0 5324 6213   conto@cm.ksc.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014 ปกติ
129 สถาบันเพื่อสิทธิชุมชน   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
130 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จังหวัดมหาสารคาม  98/29 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000   นางสาวจรรยา แสนสุข  0 4374 2995    องค์กรพัฒนาเอกชน  08/01/2014 ปกติ
131 หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสจักรในประเทศไทย เชียงใหม่  3 - 7 ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000  นายถาวร สุตีคา  0 5330 2572  sdsucm@cct.or.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014 ปกติ
132 องค์กรประสานและสนับสนุนเครือข่ายงานพัฒนาชาวเขา   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
133 โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบท พิจิตร   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
134 คณะทำงานส่งเสริมมิติหญิงชายในการพัฒนา  386/61 ซอย 42 ถนนรัชด่ภิเษก ตำบลลาดยาว  นางชื่นสุข อาศัยธรรมกุล  02 5132276  gadwg@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014 ปกติ
135 เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของตาก  252 หมู่ 2 บ้านแม่ย่อย ตำบลสันทรายน้อย   นายสุรัตน์ ดีทองขาว  053-398-872  knce_398872@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/07/2014 ปกติ
136 สมัชชาชนเผ่าแห่งประเทศไทย  286/10 หมู่บ้านอรพิน ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ   นายสุรศักดิ์ พรศรีสว่างกุล  0 5324 6213  conto@ksc.co.th  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
137 กลุ่มสันป่าตอง-แม่วางเสวนา  191/4 หมู่ 2 ถนนอำนวยโยธา ตำบลบ้านกลาง  นายสภยุทธ แก้วพวงทอง   0 5382 4575     องค์กรประชาชน  07/07/2014 ปกติ
138 กลุ่มนักฏหมายเพื่อสังคมพิษณุโลก  14/15 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง  นายประพจน์ ศรีเทศ  0 5524 4797  tanaychawban@thaimail.com  องค์กรวิชาชีพ  09/07/2014 ปกติ
139 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนจังหวัดลำปาง สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง  สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง  ไม่มีผู้ประสานงาน  054- 217100-138    หน่วยงานรัฐ  24/07/2014 ปกติ
140 สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถนนสิงห์ไคล ตำบลกอบแสง  นายปกรชัย ดีเป็นธรรม  053-711-403    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014 ปกติ