ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สหภาพ/สหพันธ์
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
The State Railway Workers' Union of Thailand ()
โทรศัพท์ 1:
025372116
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
025372117
อีเมล์:
ptt-Union@pttplc.com
เว็บไซต์:
http://www.geocities.com/srut99
วันก่อตั้งองค์กร:
1975-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
44 นิคมรถไฟ กม. 11 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว
อำเภอ:
จตุจักร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากสมาชิก 2. รักษาผลประโยชน์ของวิสาหกิจ 3. แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสหภาพการจ้างของลูกจ้าง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การรณรงค์ สัมมนา ด้านการคุ้มครองแรงงาน 2. สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรภาคประชาชน 3. การคัดค้านนโยบายทุนเสรีนิยมของรัฐบาล 4. การผลักดันกฎหมายและนโยบายที่เป็นธรรม 5. การติดตามตรวจสอบนโยบายรัฐบาบาล 6. รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกสหภาพและประชาชนทั่วไป
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดชุมพร
 2. จังหวัดนครราชสีมา
 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. จังหวัดนครสวรรค์
 5. จังหวัดลำปาง
 6. จังหวัดสงขลา
 7. จังหวัดสระบุรี
 8. จังหวัดอุตรดิตถ์
 9. จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 44 นิคมรถไฟ กม. 11 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว
  อำเภอ : จตุจักร
  รหัสไปรษณีย์ : 10900
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิแรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย