ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
121 คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์  494 ซ.ลาดพร้าว 101 (นครไทย 11) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น  นางสาวสุพีชา เบาทิพย์  02-3775255  tnca@tncathai.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
122 คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ภาคอีสาน (กพอ.อีสาน)  84/1 พรหมเทพ ตำบลในเมือง   นางสุภาพร ทองสุข   0 4452 0821  enca5@cscoms.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
123 คณะชำนาญพรอนงค์  99/318 หมุ่ 5 ต.บางพลับ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  ไม่มีผู้ประสานงาน  086-9812735    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
124 คณะทำงานส่งเสริมบทบาทหญิงชาย  91 หมู่ 2 ตำบลสันป่าม่วง  นางเจริญศรี ไชยขัติย์  054 458757    องค์กรประชาชน  25/07/2014
125 คณะทำงานส่งเสริมมิติหญิงชายในการพัฒนา  386/61 ซอย 42 ถนนรัชด่ภิเษก ตำบลลาดยาว  นางชื่นสุข อาศัยธรรมกุล  02 5132276  gadwg@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
126 คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนำร่อง (สอจร.)   มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) เลขที่ 407-408 ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - See more at: http://www.roadsafetythai.org/contact.php#sthash.p5sPNzC9.dpuf  ไม่มีผู้ประสานงาน  02-938-8490     หน่วยงานรัฐ  20/05/2015
127 คณะลิเก2เทพสุดที่รัก  106/28 ม.5 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  ไม่มีผู้ประสานงาน  089-0899230    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
128 คณะลิเกขวัญใจมาลัยนาค  99/36 ม.13 หมุ่บ้านดุสิตบุรี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  ไม่มีผู้ประสานงาน    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
129 คณะลิเกขุนแผนพรสุวรรณ  174 หมู่ 3 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140  ไม่มีผู้ประสานงาน    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
130 คณะลิเกคำนวณวัยคนอง  89/93 ม.2 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 12060  ไม่มีผู้ประสานงาน  08-9445-9657    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
131 คณะลิเกจำเนียรพิณทอง  38 ม.5 ต.หนองโพธฺ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240  ไม่มีผู้ประสานงาน  089-4459657    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
132 คณะลิเกจเรชายศิษย์หอมหวล  90/199 หมุ่บ้านวงศ์ชัยนคร ตำบลบางรัก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  ไม่มีผู้ประสานงาน    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
133 คณะลิเกธนากรทิมหอม  นครปฐม  ไม่มีผู้ประสานงาน  085-3406702    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
134 คณะลิเกน้องบิวฐิติรัตน์  9/5 ม.1 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000   ไม่มีผู้ประสานงาน  088-9145496    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
135 คณะลิเกน้องโอ๋นพเก้า  39/170 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  ไม่มีผู้ประสานงาน    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
136 คณะลิเกน้ำผึ้งเดือนเพ็ญ  35/203 ซอยมายเฮ้าส์ ถ.ปากแรด ต.บ้านโห่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110   ไม่มีผู้ประสานงาน  089-9869661    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
137 คณะลิเกนิตย์กฤษณะ  9 หมู่ 10 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110   ไม่มีผู้ประสานงาน  081-0059475    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
138 คณะลิเกพรชัยวัฒนา  79 ม.1 ต.ไผ่ลิง อ.เมือง จ.อยุธยา 13000   ไม่มีผู้ประสานงาน  081-9487451    สื่อพื้นบ้าน  29/07/2014
139 คณะลิเกพรพิชัยลือชา  99/330 หมุ่ 5 หมู่บ้านศรีประจักษ์ 7 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   ไม่มีผู้ประสานงาน    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
140 คณะลิเกพรศักดิ์เจริญพร  108/481 หมู่ 4 หมู่บ้านกฤษฎานคร 9-10 ซอย 28 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  ไม่มีผู้ประสานงาน  081-1538595    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014