ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม สถานะ
1 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7)  เลขที่ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล   Mikliter  0 2610 0777     สื่อมวลชน  02/09/2014 ปกติ
2 มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ  ๑๔/๑๖ อ.อนุสรณ์สถาน แขวงบวรนิเวศ  ไม่มีผู้ประสานงาน  022490953  info@fscc.or.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  28/12/2015 ปกติ
3 วงดนตรีโฮป แฟมิลี่   2/264 หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 92 เขตสายไหม  ไม่มีผู้ประสานงาน  089 767 9999    สื่อมวลชน  10/12/2014 ปกติ
4 วิทยุชุมชน UFM  195 ซอย 7 ถนนหนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-7521-8397     สื่อมวลชน  02/09/2014 ปกติ
5 วิทยุชุมชนสกายเรดิโอ  158 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ต.ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-7522-5665     สื่อมวลชน  02/09/2014 ปกติ
6 เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก     ไม่มีผู้ประสานงาน  038 613 928    ภาคประชาสังคม  10/12/2009 ปกติ
7 -  ศูนย์ราชการฯ  ไม่มีผู้ประสานงาน  021413988    ภาคธุรกิจเอกชน  12/06/2015 ปกติ
8 975 MODERN HIT PEACE FM  เลขที่ 44 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000   คุณยุทธยา ปลื้มสำราญ  0-7324 – 3975   peacefm@hotmail.com  สื่อมวลชน  09/09/2014 ปกติ
9 AP ซาวน์ เรดิโอ  2/7 ซอย11 ถนนปาดังเบซาร์ ตงสะเดา  นายเอกพล หนูเกื้อ  081-15407467    สื่อมวลชน  09/09/2014 ปกติ
10 Chat เรดิโอ  150 ถ.ราษฎร์บูรณะ   คุณฐิติศักดิ์ เท้าสุขตรี  081-3976117    สื่อมวลชน  10/09/2014 ปกติ
11 def   ไม่มีผู้ประสานงาน  666666    ภาคธุรกิจเอกชน  30/11/2015 ปิดใช้งาน
12 ert   ไม่มีผู้ประสานงาน  99999    ภาคธุรกิจเอกชน  30/11/2015 ปิดใช้งาน
13 gmb   ไม่มีผู้ประสานงาน  000000    ภาคธุรกิจเอกชน  30/11/2015 ปิดใช้งาน
14 P.S. เรดิโอ  1/7 ม.8 ต.ปริก  นางสาวฐานิดา สุวรรณไกล  089-7321622    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/09/2014 ปกติ
15 rtest   ไม่มีผู้ประสานงาน  1234    องค์กรพัฒนาเอกชน  05/08/2017 ปิดใช้งาน
16 SAFER ROAD FOUNDATION (SRF)  Contact Us 10 Queen Street Place London EC4R 1BE United Kingdom  ไม่มีผู้ประสานงาน  +44 (0)7896 699    องค์กรระหว่างประเทศ  18/12/2015 ปกติ
17 testtest   ไม่มีผู้ประสานงาน  12345    ภาคประชาสังคม  01/08/2017 ปิดใช้งาน
18 Your FM  55/4 ศรีภูวนารถแมนชั่น ถนนศรีภูวนารถ  คุณณัฎฐา แซ่โดว์  089-6570480    สื่อมวลชน  10/09/2014 ปกติ
19 กรมการขนส่งทางบก    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  21/07/2014 ปกติ
20 กรมการขนส่งทางบก    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    หน่วยงานรัฐ  14/01/2016 ปกติ