ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม สถานะ
1 กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม มูลนิธิบูรณะนิเวศ 211/2 งามวงศ์วานซอย 31 อ.เมือง นนทบุรี 11000   นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง  02 952 5061  toxiccampaign.earth@gmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/07/2014 ปิดใช้งาน
2 จุดปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยุชุมชนบ้านจำรุง 9/1 หมู่ 7 ตำบลเนินฆ้อง  นายกำพล แม่นหมาย  084-566-3393  jumrung7@hotmail.co.th  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
3 กลุ่มศึกษาพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต 97/90 เกร็ดแก้วการ์เด้น 3 ถนนประชาชื่น อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   นางสาววัชรี เผ่าเหลืองทอง  0 2591 5840  aeps@ksc.th.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014 ปิดใช้งาน
4 เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ ชั้น 6 อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท   นางทิชา ณ นคร  0 2218 8166 7  wcn_cusri@chula.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
5 มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
6 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 73/7 - 8 ซอยติวานนท์ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ   นายศุภชีพ ดิษเทศ  0 2951 0445  apht2005@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014 ปิดใช้งาน
7 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 409 ชั้น 2 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320   นางกรรณิกา ควรขจร  0 2691 0437 - 9  tvs@thaivolunteer.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014 ปิดใช้งาน
8 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา 189 ถนน ลาดพร้าว 96  นายสมศักดิ์ กัณหา  029348791-2  mayahome@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014 ปิดใช้งาน
9 กลุ่มการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม จังหวัดนครราชสีมา   ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
10 เครือข่ายเดือนตุลา 11 ซอยอ่อนนุช 12 แขวงสวนหลวง   นายทองขาว ทวีปรังสีนุกูล  0 2331 1014  tk2500@hotmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
11 เครือข่ายคนตกงาน   ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
12 โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดลำพูน   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
13 มูลนิธิอารมณ์พงศ์พงัน 51/109 ซอยงามฉวี คลองหลวง19 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง   นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ  0 2516 1589  apflrc@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
14 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน   นายมณเฑียร บุญตัน  0 2246 3835  info@tab.or.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014 ปิดใช้งาน
15 มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 47 หมู่บ้านพหลโยธินกอล์ฟ ซอยพหลโยธิน 19/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว   นางสาวลำยอง เตียสกุล  0 2513 3038  elsthai@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/07/2014 ปิดใช้งาน
16 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 979 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ   นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์  0-2412-1196  cpcrheadoffice1981@gmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014 ปิดใช้งาน
17 กลุ่มกฏหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
18 กลุ่มรากแก้วเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสลัม   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
19 โครงการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
20 มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท 59/118-120 ซอยเอกชัย 89/3 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน   นางสาวนิธิมา โรจนวงศ์  0 2416 8073 - 4  fry@fry1985.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014 ปิดใช้งาน