ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
1 เครือข่ายเยาวชนประชาสังคมบุรีรัมย์  6 หมู่ 16 ตำบลบ้านบัว  ไม่มีผู้ประสานงาน  0 44621 395  ycn2003@thaimail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
2 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  4/2 ซอยวัฒนาโยธิน แขวงพญาไท  นางสาวสารี อ๋องสมหวัง  0 2248 3734-7    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
3 เครือข่ายป่าชุมชน ป่าโคกคล้อง จังหวัดสุรินทร์  53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง   นายอภินันท์ บุญทอน  0 4451 1172  forest_surin@hotmail.com  องค์กรประชาชน  10/07/2014
4 องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย  801/8 ซอยงามวงศ์วาน 27 ซอยย่อย 5 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกะสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ  0 2952 7371  studio@biothai.net  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
5 เครือข่ายประชาสังคมชัยภูมิ  154 หมู่ 20 บ้านหนองแวง ตำบลบ้านเพชร   นายไกรวัลย์ พรทิตยกุล  081-977-3109    องค์กรประชาชน  0000-00-00
6 ศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน อีสานใต้  วัดอีสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000  นายสุพรรณ สาคร  0 4462 1395  trfsne@hotmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
7 สถาบันพัฒนาการเมือง  96/81 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10700   นายชัยวัฒน์ สุรวิชัย  0 2422 4172    องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
8 ประชาสังคมศรีสะเกษ  346 หมู่ 9 ถนนวิจิตรนคร ตำบลโพธิ์   นายสุพรรณ สาคร  0 4561 4154    องค์กรประชาชน  0000-00-00
9 โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ  409 ซ.โรหินสุข อาคารมูลนิธิอาสาสมัคร ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ  ศยามล ไกยูรวงศ์  027314218    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
10 สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค  211/2 ซอยงามวงค์วาน 31 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ   นางสาวสายรุ้ง ทองปลอน  0 2952 5060 - 2  thongplon@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
11 มูลนิธิสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย และการพัฒนา  501/1 หมู่ 3 ถนนเดชะตุงคะ 1 แขวงทุ่งสีกัน   ดร.สุธีรา วิจิตรานนท์  0 2929 2088 -9  gdri2009@cscoms.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
12 องค์การสยามแคร์  66/43 ซอยเครือคล้าย 1 หมู่บ้านทิพย์นคร ลาดพร้าว 80   นายสมศักดิ์ เวียงย่างกุ้ง  0 2530 5902  info@siamcare.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
13 คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน  109 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320   นายศราวุธ ประทุมราช  0 2275 4231 -3  cchrot@ksc15.th.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
14 ศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดเลย  234 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  ผศ. ไชวุฒิ มนตรีรักษ์  0 4283 5224 - 8    องค์กรประชาชน  08/07/2014
15 สภาสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  122/11 ชั้น7 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120   บาทหลวงวิชัย โภคทวี  0 2681 3900 - 2  cegthai@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014
16 ตาลไพร  81/1 หมู่ 7 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  ชัชวาลย์ ชูวา  044-531275    องค์กรประชาชน  25/07/2014
17 สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ  3300/3 ตึกช้าง อาคารเอ ชั้น14 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  นายสิทธิพร ดาดาษ  0-2937-4723-26  webmaster@isepthailand.com  หน่วยงานรัฐ  03/07/2014
18 มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ  70 อาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลริมกก   นางธัญญรัชต์ สัมพันธวงศ์  0 5371 3785 - 6  ymcawf@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
19 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  546 ซอยลาดพร้าว 47 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง   นพ.ประพจน์ เภตรากาศ  0 2539 9706  fcd@hoytakpoolom.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  30/06/2016
20 คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์  494 ซ.ลาดพร้าว 101 (นครไทย 11) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น  นางสาวสุพีชา เบาทิพย์  02-3775255  tnca@tncathai.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014