ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Foundation for Consumers ()
โทรศัพท์ 1:
0 2248 3734-7
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2248 3733
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.consumerthai.org/main/index.php
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
4/2 ซอยวัฒนาโยธิน แขวงพญาไท
อำเภอ:
ราชเทวี
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงราย
 2. จังหวัดเชียงใหม่
 3. จังหวัดสตูล
 4. จังหวัดตรัง
 5. จังหวัดสุรินทร์
 6. จังหวัดขอนแก่น
 7. จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 4/2 ซอยวัฒนาโยธิน แขวงพญาไท
  อำเภอ : ราชเทวี
  รหัสไปรษณีย์ : 10400
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2248 3734-7
  หมายเลขโทรสาร : 0 2248 3733

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิของผู้บริโภค
 2. การศึกษาอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริโภค
 2. ประชาชนทั่วไป