ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Foundation for Consumers ()
โทรศัพท์ 1:
0 2248 3734-7
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2248 3733
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.consumerthai.org/main/index.php
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
4/2 ซอยวัฒนาโยธิน แขวงพญาไท
อำเภอ:
ราชเทวี
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงราย
 2. จังหวัดเชียงใหม่
 3. จังหวัดสตูล
 4. จังหวัดตรัง
 5. จังหวัดสุรินทร์
 6. จังหวัดขอนแก่น
 7. จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิของผู้บริโภค
 2. การศึกษาอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริโภค
 2. ประชาชนทั่วไป