ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
1 ศูนย์ปฏิบัติการบนพื้นที่สูง (คปส.)  199/332 ม.2 ต.หนองจ๊อม   วรวุธ ตามี่    องค์กรประชาชน  07/08/2014
2 ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์/ หนังสือพิมพ์ ในพื้นที่    ไม่มีผู้ประสานงาน  086-9613254    สื่อมวลชน  03/09/2014
3 สมิหลา เรดิโอ  497/22 ถนนนครนอก  คุณมนัส แสงอรุณ  081-9575732    สื่อมวลชน  10/09/2014
4 มูลนิธิประสานความร่วมมือพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้  136 หมู่ 7 ตำบลเกษตรวิสัย  ไม่มีผู้ประสานงาน  0819742339    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
5 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  ๘ ซ.วิภาวดีรังสิต ๔๔ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว   ไม่มีผู้ประสานงาน  029412320  ppat.bkk@gmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/03/2016
6 ศูนย์ฟ้าใส เครือข่ายเด็กและเยาวชน จังหวัดยะลา  188/1 ถนนเทศบาล   นางสาวมาเรียม ชัยสันชนะ  0 7322 2114    องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
7 ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น  199/332 ม.2 ต.หนองจ๊อบ  นางนภาพร สงค์ปราง    ภาคประชาสังคม  07/08/2014
8 สถานีวิทยุกระจายเสียง พีเอฟเอ็ม  70 ถ.ติรสถิตย์ ต.พิมาน   ไม่มีผู้ประสานงาน  074-730789  tanakron2006@yahoo.com  สื่อมวลชน  03/09/2014
9 บริษัทหาดใหญ่เคเบิลเทเลวิชั่น จำกัด  110 ถนนคลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่  ไม่มีผู้ประสานงาน  074-365521-2  tvhadyai@hotmail.com  สื่อมวลชน  11/09/2014
10 สมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุ่งเขาหลวง  เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งเขาหลวง  ไม่มีผู้ประสานงาน  075470055    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
11 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  ๑๔๓/๑๐๙-๑๑๑ ม.ปิ่นเกล้าพัฒนา ถ.อรุณอมรินทร์   ไม่มีผู้ประสานงาน  024336292    องค์กรพัฒนาเอกชน  28/12/2015
12 สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย  49/6 ถนนรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์  นางดารณี ธนะภูมิ  02-522-6148    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปพนเคเบิ้ลทีวี   634/7 ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160  นายพรศักดิ์ ป้องแก้ว  0-4568-2697    สื่อมวลชน  07/08/2014
14 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี    นายจักรกฤช วรสูตร  073-460064    สื่อมวลชน  03/09/2014
15 บริษัท สุชาติเทเลคอม จำกัด  110 ถนนคลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่  ไม่มีผู้ประสานงาน  074-364142    สื่อมวลชน  11/09/2014
16 สมาคมส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุ่งกุลาร้องไห้  79/1 หมู่ 2 ต.เกษตรวิสัย   ไม่มีผู้ประสานงาน  043530430    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
17 เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ (ลุ่มน้ำวัง)  50 ม.3 ต.หัวเมือง  นางสาวไพรวัลย์ กมลเนตร  too_57@hotmail.com  ภาคประชาสังคม  07/08/2014
18 สถานีวิทยุชุมชน ตำบลฉลุง 97.75 MHz.  419 ม. 2 ต. ฉลุง   ไม่มีผู้ประสานงาน  074-736228  satunradio@hotmail.com  สื่อมวลชน  03/09/2014
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  ไม่มีผู้ประสานงาน  0 7331 3928 - 4    หน่วยงานรัฐ  11/09/2014
20 สมาคมเครือข่ายกองทัพสีเขียวด้วยชีวิตพอเพียง  105 หมู่ 13 ต.หัวช้าง   ไม่มีผู้ประสานงาน  0868999675    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00