ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
101 บริษัท ดับบลิว แอนด์ วาย เคเบิ้ล ซิสเท็มส์ จำกัด   143/520-521 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2884-5795-7    สื่อมวลชน  08/08/2014
102 สถานีวิทยุกระจายเสียง พุทธศาสน์สัมพันธ์ วัดชนาธิปเฉลิม 106.70 MHz.  ห้องสมุดวัดชนาธิปเฉลิม ต.พิมาน   พระปัญญาวุฒิวิมล  074-730473  fm_106.7_satun@hotmail.com  สื่อมวลชน  03/09/2014
103 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  5 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  นายขรรค์เพชร ชายทวีป  045 353 600    สถาบันการศึกษา  30/09/2014
104 สมาคมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคใต้  16 ซ.1 ถ.เอเชีย 41   ไม่มีผู้ประสานงาน  077544628    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
105 สภาทนายความจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สภาทนายความ ถนนราชดำเนินกลาง  เลขาธิการ  0 2629 1430    องค์กรวิชาชีพ  17/07/2014
106 บริษัท ก่อบุญ เทเลคอม จำกัด   219/9 หมู่บ้านวิลล่า คณาลัย หมู่ที่6 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2194-8193    สื่อมวลชน  08/08/2014
107 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  ผช.ศ.ดร.วลัยพร พรพงศ์  045 352 000    สถาบันการศึกษา  30/09/2014
108 มูลนิธิอันดามัน  35/1 หมู่ 4 ต.ควนปริง   ไม่มีผู้ประสานงาน  084-3071117    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
109 มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน  829 ชั้น 1 บางแคคอนโดทาวน์ ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160  คุณเอกรินทร์ เกิดสูง  0953615796  thaitga@gmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  24/05/2022
110 บริษัท บีเอสทีวี จำกัด   194/15 หมู่ 3 ตรอกหมู่บ้านในเขต แขวงบางนา  ไม่มีผู้ประสานงาน  038-781-287-8    สื่อมวลชน  08/08/2014
111 หนังสือพิมพ์มติตรัง  35 ถนนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000   นายจิรศักดิ์ จาตุพรพิพัฒน์  0-7522- 0931    สื่อมวลชน  03/09/2014
112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  นางสุภารักษ์ เมินกระโทก  044 223 000    สถาบันการศึกษา  30/09/2014
113 สมาคมเพื่อนเกลอเทือกเขาหลวง  บริษัทคิริสมุนไพร 394 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง   ไม่มีผู้ประสานงาน  075322770    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
114 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก   พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์   0-2281-8552-3  webmaster@oic.go.th  หน่วยงานรัฐ  25/07/2014
115 บริษัท ไฟเบอร์ทูเดอะโฮม จำกัด   1747 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2949-0809-10    สื่อมวลชน  08/08/2014
116 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา รร.ศาสนธรรมวิทยา 108 MHz.  รร.ศาสนธรรมวิทยา หมู่ 2 ต.นาทอน   นายวิรายุทธ ละเมาะ  074-789593  wirayut036@gmail.com  สื่อมวลชน  03/09/2014
117 เทศบาลตำบลคลองใหญ่  ถนนมุ่งคีรี ตำบลคลองใหญ่  ไม่มีผู้ประสานงาน  039 581 494  trat_Klongyai@hitmail.com  หน่วยงานรัฐ  09/03/2015
118 สมาคมคนรักถิ่น  ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์ ม.9 ต.เชียรใหญ่  ไม่มีผู้ประสานงาน  075386044    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
119 ศูนย์นิเวศน์ป่าชุมชนกำใสจาน  บริเวณโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ตำบลสมุด   นายประเสริฐ ปลุกใจหาญ  0 1470 4771    สถาบันการศึกษา  15/07/2014
120 ประชาคมคนรักนครนายก  173/79 ถ.สุวรรณศรี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26110  พ.ท.ปฎิยุทธ ทรายทอง  037-312070  jafuchon99749@hotmail.com  ภาคประชาสังคม  25/07/2014