ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สถาบันการศึกษา
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
045 353 600
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.ubu.ac.th
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-30
ที่อยู่:
5 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
อำเภอ:
วารินชำราบ
จังหวัด:
อุบลราชธานี
หมายเหตุ:
- จัดทำโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาในลักษณะโครงการร่วมมือ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
สถาบันการศึกษาที่มี MOU
วันที่เริ่มทำ:
19/03/2009
วันที่สิ้นสุด:
01/01/70

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายขรรค์เพชร ชายทวีป (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : ม.อุบลราชธานี
  อำเภอ : เมืองอุบลราชธานี
  หมายเลขโทรศัพท์ : 081-7187109

ประเภทสิทธิ

 1. การศึกษาอบรม
 2. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. เสรีภาพในทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป