ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมเพื่อนเกลอเทือกเขาหลวง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Puean Kler Tueak Luang ()
โทรศัพท์ 1:
075322770
โทรศัพท์ 2:
0819702190
โทรสาร:
075322770
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
บริษัทคิริสมุนไพร 394 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง
อำเภอ:
เมือง
จังหวัด:
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ:
ส่งเสริมสและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การสนับสนุนอาชีพ การเรียนรู้ วิจัย ศึกษาของชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม
  2. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  3. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป