ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
101 ศูนย์พิทักษ์สิทธิและคุ้มครองเด็ก จังหวัดน่าน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง   นายเพชร ธรรมราช  0 5477 1638   ednan1@emisc.meo  หน่วยงานรัฐ  01/01/2014
102 ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติธรรม  2634 ซอยลาดพร้าว128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240   นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์  0 2377 5151   hrnet@mogart.inet.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2012
103 เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด (โซน1)  36/1 ถนนโคกนัน ตำบลทับเที่ยง   นายจำเป็น ชูจันทร์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
104 เครือข่ายชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด  12/5 ม.1 ตำบลน้ำตก   นายสุรศักดิ์ เย็นทั่ว    องค์กรประชาชน  0000-00-00
105 เครือข่ายประชาสังคมชัยภูมิ  154 หมู่ 20 บ้านหนองแวง ตำบลบ้านเพชร   นายไกรวัลย์ พรทิตยกุล  081-977-3109    องค์กรประชาชน  0000-00-00
106 สถาบันสลาตัน  26 หมู่ 8 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160   นายทวีศักดิ์ สุขรัตน์  0 7724 4174   kadaa@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
107 เครือข่ายรักษาป่าเทือกเขาบูโด - สุไหงปาดี  อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี   นายมะดานิง อารียู  073-536-076  budosungaipadi_np@dnp.go.th  องค์กรประชาชน  0000-00-00
108 เครือข่ายลุ่มน้ำจังหวัดสุรินทร์  53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง   นายดำเกิง โพทอง   0 4451 1172    องค์กรประชาชน  0000-00-00
109 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น  นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา  0237883009  codi@codi.or.th  องค์การมหาชน  08/07/2014
110 เครือข่ายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  252 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50200   นายไวยิ่ง ทองบือ  0-5339-8872  buhpau@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
111 เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มแม่น้ำมูน  53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000   นายสนั่น ชูสกุล  0 4453 0019  ssrangsok@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
112 กลุ่มเกษตรทางเลือกบ้านทรายขาว  63 หมู่1 ตำบลทรายขาว   นายเชาวลิต สถาพรนุวงศ์  08 9648 7898     องค์กรประชาชน  0000-00-00
113 สหเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานกอทุนชุมชนเข้าแก้วอุบลราชธานี SIF ถนนพลเพน ตำบลในเมือง  นายสำเริง รูปสวย  045-260145    องค์กรประชาชน  24/07/2014
114 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กและเยาวชนในชุมชนภายใต้มูลนิธิ พัฒนาศักยภาพชุมชน  239 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ต  นายประสงค์ อยู่สุขสำราญ  053-866319    ภาคธุรกิจเอกชน  25/07/2014
115 เครือข่ายสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก   4/1 หมู่ 7 ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   นายมะลิ ทองคำปลิว  08 1675 1835   local_ngo@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014
116 เครือข่ายผู้ติดเชื้อภาคใต้  4 ถนนไทยสมุทร ตำบลหาดใหญ่   ดารุณี พัฒแช่ม  0 7442 3113   tnpsouth@thaiplus.net  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/07/2014
117 เครือข่ายพัฒนาสตรีในเขตลุ่มน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  51/83 - 84 ซอยศรีวิชัย 28 (ดงตาล) ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย   นางดวงใจ ศิริภัทร์)  0 7722 1249  fzoen1@mweb.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
118 มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์  91/9 หมู่ 14 ซอยอุโมงค์ 5 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ  ดร. ไฮเกอ เลิชมานน์  0 5381 0430 - 2  sea@hbfasia.org  องค์กรระหว่างประเทศ  10/07/2014
119 ศูนย์ประสานงานประชาสังคมจังหวัดหนองคาย  336 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย   นายสุบรรณ เชษฐา  0 4241 2339    องค์กรประชาชน  0000-00-00
120 แนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง มูลนิธิผู้หญิง  มูลนิธิผู้หญิง ตู้ ปณ 47   นางสาวอุษา เลิศศรีสันทัด  0 2433 5149  FFW@mozart.inet.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014