ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
์Network Of Peple's Organisations For bantad Mountain Range ()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-10-14
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
12/5 ม.1 ตำบลน้ำตก
อำเภอ:
ทุ่งสง
จังหวัด:
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ:
ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลักดันนโยบายต่อการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รณรงค์ผลักดันนโยบายป่าไม้ที่ดินร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชน 2. จัดเวทีเรียนรู้สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 3. ติดตามทำความเข้าใจเรื่องสาระสำคัญของกองทุนป่าเขตร้อน 4. การจัดการแผนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนท้องถิ่น
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดตรัง
 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. จังหวัดพัทลุง

ผู้ประสานงาน

 1. นายสุรศักดิ์ เย็นทั่ว (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 12/5 ม.1 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. การศึกษาอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป