ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรระหว่างประเทศ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Heinrich Boell Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0 5381 0430 - 2
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 5381 0124
อีเมล์:
sea@hbfasia.org
เว็บไซต์:
http://ww.hbfasia.org
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
91/9 หมู่ 14 ซอยอุโมงค์ 5 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินต่างๆ และเสริมสร้างโอกาสความเข้มแข็งให้แก่สตรี 2. สนับสนุน์การเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดประชาสังคม การก่อตัวของเครือข่ายประชาคม รวมทั้งการเมืองภาคประชาชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ ในภูมิภาค 2. วิเคราะห์และดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. ดร. ไฮเกอ เลิชมานน์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 91/9 หมู่ 14 ซอยอุโมงค์ 5 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ
  อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
  รหัสไปรษณีย์ : 50200
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 3. ความคิดเห็นทางการเมือง
 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
 5. สิทธิในการเลือกตั้ง และสมัครรับเลือกตั้ง
 6. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป