ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
แนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง มูลนิธิผู้หญิง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Frontiers for The Advancement of Women ()
โทรศัพท์ 1:
0 2433 5149
โทรศัพท์ 2:
0 2435 1246
โทรสาร:
0 2434 5774
อีเมล์:
FFW@mozart.inet.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
มูลนิธิผู้หญิง ตู้ ปณ 47
อำเภอ:
บางกอกน้อย
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
- การศึกษาวิจัยเรื่องความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่กระทำต่อผู้หญิง - ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล - ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนจัดกิจกรรมรรณรงค์เผยแพร่
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงใหม่
 2. จังหวัดเชียงราย
 3. จังหวัดพะเยา
 4. จังหวัดลำพูน
 5. จังหวัดลำปาง
 6. จังหวัดร้อยเอ็ด
 7. จังหวัดสุรินทร์
 8. จังหวัดบุรีรัมย์
 9. จังหวัดศรีสะเกษ
 10. จังหวัดขอนแก่น
 11. จังหวัดมหาสารคาม
 12. จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวอุษา เลิศศรีสันทัด (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : มูลนิธิผู้หญิง ตู้ ปณ 47
  อำเภอ : บางกอกน้อย
  รหัสไปรษณีย์ : 10700
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2433 5149
  หมายเลขโทรสาร : 0 2434 5774
  อีเมล์ : FFW@mozart.inet.co.th

ประเภทสิทธิ

 1. เพศ
 2. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 3. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 4. สิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้หญิง