ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายผู้ติดเชื้อภาคใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7442 3113
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7442 3114
อีเมล์:
tnpsouth@thaiplus.net
เว็บไซต์:
http://www.aidsstithai.org/agencies/ngos/view/37
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-01
ที่อยู่:
4 ถนนไทยสมุทร ตำบลหาดใหญ่
อำเภอ:
หาดใหญ่
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
1. พัฒนากลุ่มผู้ติดเชื้อและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง 2. เพื่อผลักดันกลุ่มผู้ติดเชื้อการเข้าถึงการรักษา 3. รณรงค์สร้างความเข้าใจในชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 2. เวทีแลกเปลี่ยนหารือการทำงาน 3. การส่งต่อข้อมูลให้ผู้ติดเชื้อ 4. การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดชุมพร
 2. จังหวัดตรัง
 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 5. จังหวัดปัตตานี
 6. จังหวัดพังงา
 7. จังหวัดภูเก็ต
 8. จังหวัดยะลา
 9. จังหวัดระนอง
 10. จังหวัดสงขลา
 11. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. ดารุณี พัฒแช่ม (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 4 ถนนไทยสมุทร ตำบลหาดใหญ่
  อำเภอ : เมืองสงขลา
  รหัสไปรษณีย์ : 90110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 1690 5069
 2. นายวิรุญ รัตนขวัญ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 4 ถนนไทยสมุทร ตำบลหาดใหญ่
  อำเภอ : หาดใหญ่
  รหัสไปรษณีย์ : 10110
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. สถานะของบุคคล
 3. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ผู้บริโภค
 3. ผู้ป่วย