ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สถาบันสลาตัน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Salatan ()
โทรศัพท์ 1:
0 7724 4174
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7727 5462
อีเมล์:
kadaa@loxinfo.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-10-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
26 หมู่ 8 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
อำเภอ:
เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ:
1. เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ 2. เพื่อเสริมศักยภาพคนในสังคม 3. เพื่อยกระดับความคิดและการเรียนรู้
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดฝึกอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2. ประสานความร่วมมือกับองค์กรประชาสังคมต่างๆ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดตรัง
 3. จังหวัดชุมพร
 4. จังหวัดปัตตานี
 5. จังหวัดนราธิวาส
 6. จังหวัดยะลา
 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 8. จังหวัดสงขลา
 9. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 10. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 11. จังหวัดพังงา
 12. จังหวัดภูเก็ต
 13. จังหวัดระนอง
 14. จังหวัดสตูล

ผู้ประสานงาน

 1. นายทวีศักดิ์ สุขรัตน์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 26 หมู่ 8 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7724 4174

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. สิทธิในการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน
 3. เสรีภาพในทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป