ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
08 1675 1835
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
local_ngo@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
4/1 หมู่ 7 ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
อำเภอ:
เมืองพิษณุโลก
จังหวัด:
พิษณุโลก
หมายเหตุ:
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ตามภูมินิเวศน์วัฒนธรรม 2. เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยน วิเคราะห์สถานการณ์และแสวงหาทางเลือกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชน 3. เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. เรียกร้องสิทธิทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ จ.พิษณุโลก จ.กำแพงเพชร 2. รวบรวมข้อมูลผู้มีปัญหาที่ดินทำกิน 3. จัดเวทีทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายอนุรักษ์ กฎหมายที่ดิน 4. การสร้างรูปธรรมป่าชุมชนต้นแบบ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ประสานงาน

 1. นายมะลิ ทองคำปลิว (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 629/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
  อำเภอ : เมืองพิษณุโลก
  รหัสไปรษณีย์ : 65000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 08 1675 1835
 2. สาคร สงมา (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 4/1 หมู่ 7 ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0816751835

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย
 2. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
 3. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 5. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 6. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 7. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 8. สิทธิในทรัพย์สินอื่น

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริโภค
 2. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 3. ประชาชนทั่วไป
 4. ผู้เสียหาย/พยาน
 5. เกษตรกร/ชาวประมง