ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
121 เครือข่ายพ่อแม่-เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (แนวร่วมพัฒนาการศึกษาไทย)  เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10   พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี  081-298-0284  kamolpar@yahoo.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
122 โครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนา เครือข่ายสลัม 4 ภาค  463/1 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง   นายราชันย์ กัลยาฤทธิ์  0 2718 6472    องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014
123 เครือข่ายสิทธิสตรีชนบทนครราชสีมา  10 หมู่ 1 ตำบลนากลาง  นางสมประสงค์ อบอุ่น  089-847-9190    องค์กรประชาชน  0000-00-00
124 ชมรมสู้ต่อไปด้วยใจมีหวัง รพ.ศรีมหาโพธิ์  โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์  นายชัยวัฒน์ มากยิ่ง  0 37279204-122    องค์กรประชาชน  07/07/2014
125 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน  44/100 ห้อง 20301 ชั้น 3 กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ   นายสุชาติ สินรัตน์  0 2547 5357  compro@dit.go.th  องค์กรประชาชน  07/07/2014
126 เครือข่ายป่าชุมชนภาคใต้  51/83 - 84 หมู่ 2 ซอยศรีวิชัย 28 (ดงตาล) ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000   นายสินธุ แก้วสินธุ์  0 7722 1249    องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014
127 องค์การประสานงานประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น  224 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง   ศ.ดร.อำนวยศิลป์ สุขศรี  09471 0165   skasikranan@hotmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
128 สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ  77/1 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ   นายทวี จันทร์สกุล   053810780  npf_thai@yahoo.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
129 ประชาคมคนรักแม่กลอง  12/1 หมู่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000   นางวันเพ็ญ ไพรจิตร  081-806-8846  onepen@ppnayok.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
130 เพื่อนไร้พรมแดน  191/2 หมู่ 1 ต.หนองควาย   นายจรัส บุญรัตน์  0 5333 6298  borders@chmai2.loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014
131 สถาบันพัฒนาการเมือง  96/81 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10700   นายชัยวัฒน์ สุรวิชัย  0 2422 4172    องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
132 มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี  84/14 หมู่2 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7) ตำบลลำผักกูด   นายนพวรรณ ภูวประดิษฐ์ชัย  0-2972 5489 - 9    องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
133 เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  78 หมู่ 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ  นายไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ  053-278-334  searin@chmail.loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
134 โครงการพัฒนาผู้หญิงชุมชนแออัด  1770 ถนนลาดพร้าว ต.คลองจั่น  ประเทือง ช่วยเกลี้ยง  027315218    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/04/2014
135 เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย)  78 หมู่ 10 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  นายไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ  0 5327 8334  searin@chmai.loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014
136 เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำคลองยัน  23/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านยาง   นายจำนงค์ ประวิทย์  0 6278 8027    องค์กรประชาชน  0000-00-00
137 เครือข่ายเหล้าพื้นบ้านภาคใต้  310 หมู่ 8 ตำบลคลองชะอุ่น   นายสอด สุดนาค  0 1676 5803    องค์กรประชาชน  0000-00-00
138 เครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทย  270 หมู่ 5 ตำบลทุ่งกระเต็น   นายวีรพล โสภา  0 4464 1242    องค์กรประชาชน  0000-00-00
139 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตปลายนา  139 หมู่ 8 ตำบลบางเหรียง   นายเมี่ยน ไชยณรงค์  089-978-5038    องค์กรประชาชน  0000-00-00
140 สมัชชาชนเผ่าแห่งประเทศไทย  286/10 หมู่บ้านอรพิน ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ   นายสุรศักดิ์ พรศรีสว่างกุล  0 5324 6213  conto@ksc.co.th  องค์กรประชาชน  0000-00-00