ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตปลายนา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
089-978-5038
โทรศัพท์ 2:
089-978-5038
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-01-20
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
139 หมู่ 8 ตำบลบางเหรียง
อำเภอ:
ควนเนียง
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
1. สร้างจิตสำนึกสร้างวินัย สร้างความสามัคคี 2. จัดตั้งธนาคารหมู่บ้านให้เป็นทุนหมุนเวียนในด้านการลงทุนส่งเสริมอาชีพ 3..ส่งเสริมด้านการเกษตรและตั้งกองทุนช่วยเหลือชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 2. ร้านค้าชุมชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

  1. นายเมี่ยน ไชยณรงค์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 27 หมู่ 8 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 9978 5038

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการสมาคม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป