ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
121 สถานีวิทยุชุมชนทรายขาว    นายอนุศักดิ์ สมานสุหลง  073-357391    สื่อมวลชน  03/09/2014
122 สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนราษฎร์บรรจบ แขวงมหาชัย   ไม่มีผู้ประสานงาน  034 413 729 -30  samutsakhon@labour.mail.go.th  หน่วยงานรัฐ  09/03/2015
123 มูลนิธิจิสเอ็นไว  232/3 หมู่ที่ 8 ต.ปากพูน  ไม่มีผู้ประสานงาน  075470055    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
124 กลุ่มสุรินทร์เสวนา  53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง   นางสาวณิชกานต์ ยืนยาว  0 4455 1172    องค์กรประชาชน  0000-00-00
125 บริษัท ซูเปอร์เช็ง กรุงเทพ จำกัด   185 ซอยรามคำแหง 24/5 (หมู่บ้านปรีชา) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2300-0200    สื่อมวลชน  08/08/2014
126 หนังสือพิมพ์รักษ์ตรัง  26/21 ถนนเวียนกะพัง จังหวัดตรัง 92000   นายเมธี เมืองแก้ว   0-7521-1480    สื่อมวลชน  03/09/2014
127 บ้านพักเด็กเเละครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  37/10 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนทฺ์ ตำบลตลาด  ไม่มีผู้ประสานงาน  02 582 1266  banpakdeknon@gmail.com  หน่วยงานรัฐ  09/03/2015
128 สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดพัทลุง   151 หมู่ 5 ต.แพรกหา  ไม่มีผู้ประสานงาน  074612284    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
129 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนุก เคเบิ้ล ทีวี   1/57 หมู่บ้านรัชธานี 7 ซอยสายไหม 23/1 แขวงสายไหม   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2996-3891-2    สื่อมวลชน  08/08/2014
130 สถานีวิทยุชุมชนเตราะบอน    นายอภิเชษฐ์ เจะเส็ง  081-2771510    สื่อมวลชน  03/09/2014
131 มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตเเรงงาน  25/17-18 หฒุ่บ้านมหาชัยเมืองทอง ถนนสหกรณ์  ไม่มีผู้ประสานงาน  034 434 726  Ipnthailand2011@gmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/03/2015
132 สมาคมอนุรักษ์ปะการังและทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน  27/12 หมู่ 4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต  ไม่มีผู้ประสานงาน  076-219988    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
133 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์  122/1222-1 ชั้น 4 ซ. นาคสุวรรณ ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี  บาทหลวงวิชัย โภคทวี  02 6815423    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
134 บริษัท เอเน็ท เอเชีย จำกัด   681-683 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2641-7711    สื่อมวลชน  08/08/2014
135 สถานีวิทยุชุมชนตะอาวุลเรดิโอ    นายลาเตะ มาหามะ  081-9570678    สื่อมวลชน  03/09/2014
136 สภาองค์กรชุมชน ตำบลคูหาใต้  201 หมู่ 11 ตำบลคูหาใต้  ไม่มีผู้ประสานงาน  081 738 2363  pluem11@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
137 มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต  อาคารกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โรงเตาเผาขยะ ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต  ไม่มีผู้ประสานงาน  076-250439    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
138 คณะทำงานส่งเสริมบทบาทหญิงชาย  91 หมู่ 2 ตำบลสันป่าม่วง  นางเจริญศรี ไชยขัติย์  054 458757    องค์กรประชาชน  25/07/2014
139 บริษัท ทีวี โฟกัส จำกัด   58 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2988-4114    สื่อมวลชน  08/08/2014
140 หนังสือพิมพ์ข่าวเสรี   324 ถนนกันตัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000   นายมนตรี สังข์ขาว   0-7521-0957    สื่อมวลชน  03/09/2014