ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
034 413 729 -30
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
034 425 951
อีเมล์:
samutsakhon@labour.mail.go.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2015-03-09
ที่อยู่:
ถนนราษฎร์บรรจบ แขวงมหาชัย
อำเภอ:
เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด:
สมุทรสาคร
หมายเหตุ:
ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย