ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะทำงานส่งเสริมบทบาทหญิงชาย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
054 458757
โทรศัพท์ 2:
054 427874
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
91 หมู่ 2 ตำบลสันป่าม่วง
อำเภอ:
เมืองพะเยา
จังหวัด:
พะเยา
หมายเหตุ:
ส่งเสริมและผลักดันให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดพะเยา

ผู้ประสานงาน

 1. นางเจริญศรี ไชยขัติย์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 91 หมู่ 2 ตำบลสันป่าม่วง
  อำเภอ : เมืองพะเยา
  รหัสไปรษณีย์ : 56000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 081-9619112

ประเภทสิทธิ

 1. เพศ
 2. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้หญิง