ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมอนุรักษ์ปะการังและทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Coral and Natural Resource Conservation Association of The Andaman (C.N.C.A)
โทรศัพท์ 1:
076-219988
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
27/12 หมู่ 4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต
อำเภอ:
เมืองภูเก็ต
จังหวัด:
ภูเก็ต
หมายเหตุ:
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังและทรัพยากรชายฝั่ง รวมทั้งสนุบสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. เสรีภาพในทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป