ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิจิสเอ็นไว ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
075470055
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
232/3 หมู่ที่ 8 ต.ปากพูน
อำเภอ:
เมือง
จังหวัด:
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ:
เป็นองค์กรสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา วิจัยระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. เสรีภาพในทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป