ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
บ้านพักเด็กเเละครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
02 582 1266
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
02 582 1267
อีเมล์:
banpakdeknon@gmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2015-03-09
ที่อยู่:
37/10 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนทฺ์ ตำบลตลาด
อำเภอ:
ปากเกร็ด
จังหวัด:
นนทบุรี
หมายเหตุ:
ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย