ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
201 บริษัท แมคเวิลด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด   11/205 หมู่ 4 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2948-2557    สื่อมวลชน  13/08/2014
202 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน    นายแวหามะ แวกือจิก  073-334433     สื่อมวลชน  03/09/2014
203 มูลนิธิโลกทัศน์ไทย  ๑๘๘ หมู่ ๓ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐ ๕๓๔๐ ๘๒๘๕    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
204 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด   ถนนมุ่งคีรี ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  ไม่มีผู้ประสานงาน  039 581 494    หน่วยงานรัฐ  10/12/2014
205 คณะลิเกน้องบิวฐิติรัตน์  9/5 ม.1 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000   ไม่มีผู้ประสานงาน  088-9145496    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
206 บริษัท ยื้อยึ้น เคเบิ้ลทีวี จำกัด   อยู่ออกใบเสร็จ 50/7 ชั้น 7 อาคารจุลดิส ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ ที่อยู่ในการส่งเอกสารต่าง ๆ 9 ตึกไดอาน่าคอร์ท ชั้น 1 ถนนเพชรบุรี ซอย 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2612-0577    สื่อมวลชน  13/08/2014
207 หนังสือพิมพ์กันตังนิวส์  53/3 หมู่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   นายเสกสรร สุริยา  0-7520-3106    สื่อมวลชน  03/09/2014
208 มูลนิธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ๑๖๘/๓๖ หมู่ ๓ ตำบลสันป่าตอง  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐๕๓ ๔๙๕๙๗๓    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
209 บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี   78/10 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาด อำเภอปากเกร็ด   ไม่มีผู้ประสานงาน  02 582 1267    หน่วยงานรัฐ  10/12/2014
210 คณะลิเก2เทพสุดที่รัก  106/28 ม.5 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  ไม่มีผู้ประสานงาน  089-0899230    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
211 หจก.พีเคเบิ้ลเน็ตเวิร์ค อาคารออมทอง โรงแรม ซี เอส ปัตตานี    นายอับดุลรอแม เจ๊ะกายอ  073-323200    สื่อมวลชน  03/09/2014
212 มูลนิธิสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน  ๓๕/๕ ถนนศิริธร ตำบลช้างเผือก  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐ ๕๓๒๒ ๖๔๓๙  info@ahrdc.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
213 สถาบันอ้อผะหญา  เลขที่ 118 หมู่ที่ 7 ตำบลช่างเคิ่ง  ไม่มีผู้ประสานงาน  053-485-392    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
214 สหภาพแรงงานไทยเรย่อน    ไม่มีผู้ประสานงาน  035-672130-2  trclabourunion@hotmail.com  สหภาพ/สหพันธ์  17/07/2014
215 คณะลิเกสมชายบุตรสำราญ  209 ม.14 (สามแยกกระจับ) ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110   ไม่มีผู้ประสานงาน  089-8816168    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
216 บริษัท นครนายก เคเบิลทีวี จำกัด   บริษัท นครนายก เคเบิลทีวี จำกัด ข/2 250/8 ถนนเสนาพินิจ ตำบลนครนายก   นางจิตตรี พานิชอิงอร  0-3731-4228    สื่อมวลชน  13/08/2014
217 หนังสือพิมพ์อมตะนิวส์  71/3 ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   นางสาวธีรกานต์ ชัยสุข   0-7523-0790    สื่อมวลชน  03/09/2014
218 มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง  อาคารพุทธสถานชั้น ๒ เลขที่ ๑ ถนนท่าเเพ  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐๕๓ ๓๒๖๕๖๐  udif@udif.or.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
219 บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี   78/10 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด 1 ถนนติสานนท์ ตำบลตลาด  ไม่มีผู้ประสานงาน  02 582 1267    หน่วยงานรัฐ  10/12/2014
220 คณะลิเกน้ำผึ้งเดือนเพ็ญ  35/203 ซอยมายเฮ้าส์ ถ.ปากแรด ต.บ้านโห่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110   ไม่มีผู้ประสานงาน  089-9869661    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014