ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สหภาพ/สหพันธ์
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สหภาพแรงงานไทยเรย่อน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
035-672130-2
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
035-620571
อีเมล์:
trclabourunion@hotmail.com
เว็บไซต์:
http://www.trclabourunion.com
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-17
ที่อยู่:

อำเภอ:
เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิแรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย