ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
261 สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 (จ.ตรัง)  26/21 ถนนเวียนกะพัง จังหวัดตรัง 92000   นายเมธี เมืองแก้ว   0-7521-1480    สื่อมวลชน  03/09/2014
262 สมาคมรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมเมืองเหนือ  ๑๗๙/๘ หมู่ ๕ บ้านใหม่ท่าอิ ถนนเลียบน้ำปิง ตำบลป่าแดด  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐๘๑ ๑๑๑ ๔๙๕๖    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
263 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา   นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ  0-7621-1959    สถาบันการศึกษา  17/01/2014
264 ศรีตรัง เคเบิลทีวี   ถนนรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-7521-7012    สื่อมวลชน  03/09/2014
265 มูลนิธิเซฟเดอะซิลเดร์น (ประเทศไทย)  ๑๒๔-๑๒๖ ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพธิ์  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐๕๖ ๒๒๖ ๒๑๓    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
266 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-7428-2000    สถาบันการศึกษา  02/11/2010
267 บริษัท เคเบิลมีเดียเน็ตเวิร์ค จำกัด   83/21 ถนนรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000  นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี  0-7521-7333    สื่อมวลชน  30/07/2014
268 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพเคเบิลทีวี   1/4 หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180   คุณวงศ์จิตต์ ศรีวงศ์จรรยา  0-3634-4561     สื่อมวลชน  13/08/2014
269 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์    ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2790-1119-26  advertising@dailynews.co.th  สื่อมวลชน  03/09/2014
270 สมคาเกษตรพัฒนาการเกษตร และสิ่งเเวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์  ๘๖/๑ หมู่ ๒ ตำบลน้ำลัด  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐๕๖ ๒๓๐ ๑๕๕    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
271 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้   นายสุรวุฒิ จาปรัง  0-7627-6012    สถาบันการศึกษา  02/11/2010
272 กลุ่มปากน้ำชุมพร  57/1 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำ  นางสุนันท์ เล็กเจริญ  0 7752 2172    องค์กรประชาชน  17/07/2014
273 บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จำกัด   206-208 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-7634-1619     สื่อมวลชน  30/07/2014
274 บริษัท แก่งคอยเคเบิล ที.วี. จำกัด   1/1 - 1/2 ซอย 3 ถนนพระพายัพ ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี18110  นายชนัตถ์ นันทปัญญา  0-3624-6896     สื่อมวลชน  13/08/2014
275 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2272-1030     สื่อมวลชน  03/09/2014
276 มูลนิธิคนบ่อว้า  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดห้วยซ้อ บ้านห้วยซ้อ ตำบลหมอเมือง  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐๕๔ ๗๖๙ ๒๓๐    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
277 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย   นายพิเชตวุฒิ นิลละออ  077-278-801    สถาบันการศึกษา  02/11/2010
278 บริษัท เค พี พี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด   156/28-29 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  นายอิษฎกร สีดอกบวบ  0-7635-5922     สื่อมวลชน  30/07/2014
279 บริษัท โฮมเคเบิ้ลซิสเท็มส์ จำกัด   33 ระพีพัฒน์ ซอย 1 ตำบลหนองแค อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18140   นายถนอมศักดิ์ น้อยเล็น  0-3637-1612    สื่อมวลชน  13/08/2014
280 หนังสือพิมพ์แนวหน้า  96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน   ไม่มีผู้ประสานงาน  02-973-5000    สื่อมวลชน  03/09/2014