ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
221 บริษัท โกลเด้นแซลเนล เคเบิลทีวี จำกัด   19 ซอยอินทามระ 34 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ที่อยู่ในการส่งเอกสาร 107 ซอยสุทธิสารแยก 1 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2275-1690-3    สื่อมวลชน  13/08/2014
222 หนังสือพิมพ์ข่าวเมืองตรัง  175/164 ถ. หนองยวน ต.ทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   นายมนต์เจริญ ศรีมงคล  081-6073888    สื่อมวลชน  03/09/2014
223 มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว  ๙๓/๔ หมู่บ้านสว่างนคร หมู่ ๕ ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลหนองป่าครั่ง  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐ ๕๓๒๔ ๔๐๑๗    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
224 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร   ถนนราษฎร์บรรจบ แขวงมหาชัย อำเภอเมือง  ไม่มีผู้ประสานงาน  034 413 729 -30    หน่วยงานรัฐ  10/12/2014
225 คณะลิเกนิตย์กฤษณะ  9 หมู่ 10 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110   ไม่มีผู้ประสานงาน  081-0059475    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
226 หนังสือพิมพ์ทับเที่ยงนิวส์  12 หมู่ 12 ถนน ตรัง - ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   นายพิสิฐิเดช ดวงคงดวง  08-1693-6162    สื่อมวลชน  03/09/2014
227 มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)   มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ถนนสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  ไม่มีผู้ประสานงาน  034 434 726    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/12/2014
228 คณะลิเกสาลิกาสายัณห์  99 ม.3 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110   นายทะเวตน์ ม่วงดี  086-6230137    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
229 บริษัท ซันไซน์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เคเบิลทีวี จำกัด   71/1 กรุงธนบุรี 4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2438-0874    สื่อมวลชน  13/08/2014
230 หนังสือพิมพ์บินหลาไทม์  50/26 หมู่ 12ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   น.ส.สุธญา พุทธกูล   083-692214     สื่อมวลชน  03/09/2014
231 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา  ๒๕๒ หมู่ ๒ ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำสันทราย  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐ ๕๓๔๙ ๒๕๔๔    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
232 สภาองค์กรชุมชนตำบลคูหาใต้ และเครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา    ไม่มีผู้ประสานงาน  081 738 2363    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/12/2014
233 คณะลิเกสาลี่ศรีสง่า  57/2 ม.3 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110   ไม่มีผู้ประสานงาน  081-9431277    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
234 ห้างหุ้นส่วนจำกัด องครักษ์เคเบิลทีวี   293/21 หมู่ 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120  นายคงชีพ ธรรมทัศนานนท์  0-3739-1455    สื่อมวลชน  13/08/2014
235 สถานีโทรทัศน์ช่อง 11   ถนนตรัง - ห้วยยอด ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92160  นางพัชราภรณ์ ชุมสุข   0-7528-4161,171    สื่อมวลชน  03/09/2014
236 สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน  ๒๐๓ หมู่ ๓ ตำบลเชิงดอย   ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐ ๕๓๓๘ ๙๒๔๐    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
237 สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา และเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  128/2 หมู่ 12 ตำบลรักษ์อุทิศ ถนนท่าศาลา - นบพิตำ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรธรรมราช 80160  ไม่มีผู้ประสานงาน  083 103 2727    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/12/2014
238 คณะลิเกธนากรทิมหอม  นครปฐม  ไม่มีผู้ประสานงาน  085-3406702    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
239 บริษัท ไทยซิน แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด   668/70-71 หมู่ที่ 6 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2175-3307-8    สื่อมวลชน  13/08/2014
240 สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  79 หมู่ 9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92000   นายถนอมศักดิ์ หนูนุม   01-7286464     สื่อมวลชน  03/09/2014