ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
221 บริษัท เสียงผฝาง จำกัด  34/2 หมู่ 5 ถนนรอบเวียง ต.เวียง   เบญจพรรณ คำไรยัพ    สื่อมวลชน  01/09/2014
222 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด    ไม่มีผู้ประสานงาน  028313748    รัฐวิสาหกิจ  22/07/2014
223 บริษัท 10 เคเบิลทีวี จำกัด   211/17-18 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียง   นายณรงค์ศักดิ์ อัสนี  0-3631-5140    สื่อมวลชน  13/08/2014
224 บริษัท กมลประกันภัย จำกัด   สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2502-2999    ภาคธุรกิจเอกชน  16/12/2015
225 บริษัท กมลเคเบิลทีวี จำกัด   7/6 ถนนเปรมประชาราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000  นายสุกิจ โง้วเชียง  0-4351-2706    สื่อมวลชน  06/08/2014
226 บริษัท กระบี่เคเบิ้ลทีวี  จำกัด  กระบี่เคเบิ้ลทีวี  ถ.มหาราช   ไม่มีผู้ประสานงาน  075-620382    สื่อมวลชน  04/09/2014
227 บริษัท กระบี่เคเบิลทีวี จำกัด   238/1 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000   นายสมหมาย ถิวะพงศ์  0-7562-0382    สื่อมวลชน  31/07/2014
228 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ   ไม่มีผู้ประสานงาน  02 100 9191    ภาคธุรกิจเอกชน  20/05/2015
229 บริษัท ก่อบุญ เทเลคอม จำกัด   219/9 หมู่บ้านวิลล่า คณาลัย หมู่ที่6 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2194-8193    สื่อมวลชน  08/08/2014
230 บริษัท กะรนเคเบิ้ล จำกัด   418/2 ถนนปฎัก ตำบลกระรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100   นางสาวมณฑา แสงจันทร์  076-286-478    สื่อมวลชน  30/07/2014
231 บริษัท กาญจนบุรีโทรทัศน์ จำกัด   176/31-32 ถนนรถไฟ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71240  นางประภาพรรณ โรจนสุวรพงศ์  034-636-967    สื่อมวลชน  19/08/2014
232 บริษัท ขอนแก่นเคเบิลทีวี จำกัด   12 ถนนร่วมจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000   นายชุมพร วัฒนา  0-4333-2967    สื่อมวลชน  06/08/2014
233 บริษัท ขอนแก่นเคเบิลเน็ทเวิร์ค จำกัด   159/5-6 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  นายสุรัตน์ พิพัฒน์ไชยศิริ  0-4322-2217     สื่อมวลชน  06/08/2014
234 บริษัท คอมมิวนิตี้ เน็ตเวิร์ค จำกัด   99/1179 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2905-4151    สื่อมวลชน  30/07/2014
235 บริษัท คัทเทอไรน์ อินโดไชนา จำกัด   17/151 หมู่ 1 ซอยสุคนธ์สวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2578-8300-3    สื่อมวลชน  13/08/2014
236 บริษัท จี.เอส.แอร์ อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด   17/21 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000   คุณวัลลพ ศักดิ์สิริโกศล  0-3662-7579     สื่อมวลชน  13/08/2014
237 บริษัท จีทีวี เน็คเวิร์ค จำกัด   149 อาคารกาแลคซีเพลส ถนนช่องนนทรี (พระราม 3)   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2681-1777    สื่อมวลชน  13/08/2014
238 บริษัท ชาลี เคเบิลทีวี จำกัด   241/44 ถนนร่วมจิตต์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120  นายดิเรก หอมคง  0-3247-1735    สื่อมวลชน  19/08/2014
239 บริษัท ชุมพรวิชั่น จำกัด   118/54 ถนนกรมหลวงชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000  นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์  0-7750-7103    สื่อมวลชน  31/07/2014
240 บริษัท ชุมแสง แซทเทลไลท์ จำกัด   186/3 ม. 1 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140  นายปราชญ์ ยังสุนิตย์  0-3269-1650    สื่อมวลชน  19/08/2014