ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
241 บริษัท ซันไซน์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เคเบิลทีวี จำกัด   71/1 กรุงธนบุรี 4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2438-0874    สื่อมวลชน  13/08/2014
242 บริษัท ซี.เอ.เอส. เคเบิลทีวี จำกัด   101-103 ถนนรวมมิตร ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  นายชูศักดิ์ สุขุมวิทยา  0-7322-3216    สื่อมวลชน  31/07/2014
243 บริษัท ซีเอ็นเอส มัลติมีเดีย ทีม จำกัด (ซีเอ็นเอส เคเบิลทีวี)   93/50 หมู่ 3 ถนนกมลา-ป่าตอง ตำบลกมลา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  นายสนธยา เจริญจิตต์  0-7627-9138    สื่อมวลชน  30/07/2014
244 บริษัท ซุปเปอร์เช็ง จำกัด   272/277 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230   นายประกอบ ศิริสุนทรินท์  038-337-416    สื่อมวลชน  14/08/2014
245 บริษัท ซูเปอร์เช็ง กรุงเทพ จำกัด   185 ซอยรามคำแหง 24/5 (หมู่บ้านปรีชา) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2300-0200    สื่อมวลชน  08/08/2014
246 บริษัท ดวงภัค เคเบิลทีวี จำกัด   43 ถนนประโยชน์เนื่องจำนงค์ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170   นายสังเวียน เหลืองอ่อน  0-3844-3584    สื่อมวลชน  14/08/2014
247 บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด   137/6 หมู่ 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 8 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   ไม่มีผู้ประสานงาน  034 339 020    ภาคธุรกิจเอกชน  20/05/2015
248 บริษัท ดับบลิว แอนด์ วาย เคเบิ้ล ซิสเท็มส์ จำกัด   143/520-521 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2884-5795-7    สื่อมวลชน  08/08/2014
249 บริษัท ดับบลิว แอนด์ วาย เคเบิ้ล ซิสเท็มส์ จำกัด   143/520 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์   ไม่มีผู้ประสานงาน  02-884-5795-7    สื่อมวลชน  08/08/2014
250 บริษัท ดับบลิววาย เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด ( ที.ที.เคเบิล)   899/8-10 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  นางสาวหยาดฝน กล่ำคล้ำ  0-5525-1066    สื่อมวลชน  15/08/2014
251 บริษัท ดิจิตอล เทเลวิชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด   4/1 ตรอกสุสันต์ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  นายประสาร ปราณีตพลกรัง  0-4429-5758    สื่อมวลชน  06/08/2014
252 บริษัท ดีดีทีวี จำกัด   214/10 ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000  นายการุณ คมพิพัฒน์พงศ์  0-4382-1832    สื่อมวลชน  07/08/2014
253 บริษัท ดู ดี เน็ทเวิร์ค จำกัด   420 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2434-6153-4    สื่อมวลชน  06/08/2014
254 บริษัท ตะวัน เคเบิล เน็ต จำกัด   13/16 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110   ไม่มีผู้ประสานงาน  02-905-2337    สื่อมวลชน  01/08/2014
255 บริษัท ตาปีเคเบิ้ล ทีวี จำกัด   94/92-93 ม. 5 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-7727-5278-9     สื่อมวลชน  04/09/2014
256 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด   200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2100-2161    สื่อมวลชน  05/08/2014
257 บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2643-1111    ภาคธุรกิจเอกชน  20/05/2015
258 บริษัท ทะเล 99 จำกัด   94 ซอยรามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก ที่อยู่จัดส่งเอกสาร 20/1 กลางกรุงรีสอร์ท ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2274-9665    สื่อมวลชน  06/08/2014
259 บริษัท ทาฟน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   104 , 106 ซอยประชาอุทิศ 33 แขวงบางมด   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2873-3403    สื่อมวลชน  13/08/2014
260 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)   สำนักงานใหญ่, 63/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2239-2200    ภาคธุรกิจเอกชน  16/12/2015