ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
201 ตาลไพร  81/1 หมู่ 7 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  ชัชวาลย์ ชูวา  044-531275    องค์กรประชาชน  25/07/2014
202 ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี  ถนนปัตตานีภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000   ด.ต.ณรงค์ คำหวั่น  073-348567    สื่อมวลชน  04/09/2014
203 ทดสอบระบบ12    ไม่มีผู้ประสานงาน  042295154    ภาคธุรกิจเอกชน  27/08/2017
204 ทีมประสานงานองค์กรชุมชนคานฮักเมืองพะเยา  โรงเรียนปริยัติธรรม ชั้น 2 วัดศรีโคมคำ   นางสาวเพชรรัตน์ ยิ้มเพชร  0 5441 0884     องค์กรประชาชน  0000-00-00
205 ธนาคารกรุงไทย จำกัด    ไม่มีผู้ประสานงาน  022084404    รัฐวิสาหกิจ  22/07/2014
206 ธนาคารออมสิน    ไม่มีผู้ประสานงาน  022998571    รัฐวิสาหกิจ  22/07/2014
207 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย    ไม่มีผู้ประสานงาน  026506999    รัฐวิสาหกิจ  22/07/2014
208 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  อาคารเซ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  ไม่มีผู้ประสานงาน  022713700    รัฐวิสาหกิจ  22/07/2014
209 นกเขาเรดิโอ  23 ม.2 ต.บ้านนา   คุณอลิษา หมานหล๊ะ  089-8690444    สื่อมวลชน  09/09/2014
210 นครสวรรค์ฟอรั่ม  16/37 ถนนสวรรค์วิถี   นายอดิศักดิ์ จันทวิชานุวงศ์  0 5621 3643    องค์กรประชาชน  0000-00-00
211 นครหาดใหญ่ซิตี้ เรดิโอ  13 ถนนโชคสมาน 3 ต.หาดใหญ่  ด.ต.สมบูรณ์ จันมา  081-3883537    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/09/2014
212 นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดชุมพร   178/33 ถ.สหกรณ์ ซ. 4 ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 111 ถ.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 (บ้าน)   นายสาธิต ศรีหฤทัย   0-7754-4433    สื่อมวลชน  09/09/2014
213 นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชุมพร   111 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   นายอภัย บุญประเสริฐ   0-7751-1975  apai33@hotmail.com  สื่อมวลชน  09/09/2014
214 นายทวีพงษ์ ไกรรณภูมิ  2/3 ถนนศรีเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000  นายทวีพงษ์ ไกรรณภูมิ  0-4461-1207    สื่อมวลชน  06/08/2014
215 นายศิรวิชญ์ ธงทอง  303 หมู่ 8 ถนนพิศเพลินพานิช ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120  นายศิรวิชญ์ ธงทอง  0-4355-0049    สื่อมวลชน  06/08/2014
216 นายสถานีวิทยุ อสมท.ชุมพร (F.M. 90.75 MHz)  73 ม.10   ถ.สาย 41 ต.ตากแดด   ไม่มีผู้ประสานงาน  0 - 7753 - 4534    สื่อมวลชน  08/09/2014
217 นิตยสารข่าวตำรวจท่องเที่ยว  13 ม.5 ต.หาดยาย   ไม่มีผู้ประสานงาน  08 - 6278 - 226    สื่อมวลชน  08/09/2014
218 บ.ชุมพรวิชั่น จำกัด  24/33-4 ถ.พิษฐ์พยาบาล   ไม่มีผู้ประสานงาน  0 - 7750 - 7103    สื่อมวลชน  08/09/2014
219 บ.ชุมพรวิชั่นจำกัด   24/33-4 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์   0-7750-7103    สื่อมวลชน  09/09/2014
220 บริษ้ท เวียงสระเคเบิ้ลทีวี จำกัด   99/9 หมู่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190  นางนิพิษภา เลิศตระกูล  0-7736-1587    สื่อมวลชน  31/07/2014