ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
181 ชมรมรักษ์ระยอง  35/2 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120   นายสุเทพ วิเศษ  038-961323    องค์กรประชาชน  25/07/2014
182 ชมรมรักโลมาทะเลสาบลำปำ  สงขลา  พรรชาติ บัวแก้ว    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/01/2014
183 ชมรมรุ่งแสงตะวัน  69 หมู่ 6 ตำบลเจ๊ะบิลัง  นายอิสมาแอ เตบสัน  0 7522 4266     องค์กรประชาชน  02/07/2014
184 ชมรมศิษย์เก่าบูรณะชนบทและเพื่อน  86 ซ.ลาดพร้าว 110 แยก 2 ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง กทม. 10310  พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์  02-9352981-2  rrafa@loxinfo.co.th  ภาคประชาสังคม  25/07/2014
185 ชมรมสถาบันมุสลิมคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิสันติชน  439 ถ.ลาดพร้าว 112 เขตบางกระปิ กทม.10220  ประเสริฐ มัสซารี  02-539-4693  sis@islamsantichon.ac.th  องค์กรประชาชน  25/07/2014
186 ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดชุมพร  111 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล   ไม่มีผู้ประสานงาน  0 - 7751 - 1975  apai33@hotmail.com  สื่อมวลชน  04/09/2014
187 ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดพัทลุง  284 ถนนผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์   นายประเทือง รักเกื้อ  074-601082    สื่อมวลชน  16/09/2014
188 ชมรมสู้ต่อไปด้วยใจมีหวัง รพ.ศรีมหาโพธิ์  โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์  นายชัยวัฒน์ มากยิ่ง  0 37279204-122    องค์กรประชาชน  07/07/2014
189 ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (ฝั่งอ่าวไทย) จังหวัดสงขลา  54/1 หมู๋ 1 ตำบลเกาะยอ  นายรอหาด หมันเจริญ  074-450-414  dmcr_04@hotmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
190 ชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน  61/4 หมู่5 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280  หมัดแสล๊ะ เส็นลิหมีน  074-331277    องค์กรประชาชน  25/07/2014
191 ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภูเก็ต  24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช ต.วิชิต   นายชูแรง เวชประสิทธิ์  0 7639 3457-8  arr_2550@gmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
192 ชมรมอนุรักษ์ไก่เถื่อน  14 ซอย 2 ท่าพรุวิทยา   นายสุพจน์ แสงจันทร์  0 7441 2682    องค์กรประชาชน  17/07/2014
193 ชมรมเพื่อน รพ.วัฒนานคร  231 หมู่ 11 ถนนวัฒนาฯ-แซร์ออ ตำบลวัฒนานคร  นางสาวลัดดา  0 3726 1772 - 5    องค์กรประชาชน  07/07/2014
194 ชมรมแบ่งฝันปันใจ   138/63 หมู่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย  ไม่มีผู้ประสานงาน  077289152    องค์กรประชาชน  01/07/2014
195 ชีวชุมชน ต.มิตรภาพ  42/4 บ้านกุดชะนวน หมู่ 4 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา   นายเกษม เพชรจันทึก  0 4429 0456    องค์กรประชาชน  10/07/2014
196 ชุมชนคริสเตียนยะลา  57/2 ถ.ผังเมือง 2 ต.สะเตง อ.เมือง  นายเกษม กว้างสกุล  0-7324-7364  yala@gmail.com  สื่อมวลชน  09/09/2014
197 ชุมชนคลองแห  อาคารหอประชุมประชาชน หมู่ 7 เทศบาลตำบลคลองแห   สาหลี บิลยะแม  086-5984895    สื่อมวลชน  09/09/2014
198 ชุมชนต้นสมอ  26 ถ.คลองนำเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000  ประชุม รกัษครี  075-225-755    องค์กรประชาชน  25/07/2014
199 ชุมชนสะเตงนอก  55/20 ม.9 ต.สะเตงนอก อ.เมือง  นายนิพนธ์ มาหลง  08-9738-5545    สื่อมวลชน  09/09/2014
200 ชุมชนเมืองบ้านจ่า  188 ถนนคลองเรียน 1   คุณสุปราณี ชีวรุ่งโรจน์  081-6901123    สื่อมวลชน  09/09/2014