ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมรุ่งแสงตะวัน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7522 4266
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2014-07-02
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-02
ที่อยู่:
69 หมู่ 6 ตำบลเจ๊ะบิลัง
อำเภอ:
เมืองสตูล
จังหวัด:
สตูล
หมายเหตุ:
1. ให้ความรู้ข่าวสารแก่เยาวชน 2. สร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ ส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันในชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. อบรมความรู้เรื่องเอดส์และยาเสพติด 2. ให้ความรู้ในชุมชนผ่านกิจกรรมชุมชน 3. ค่ายเยาวชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นายอิสมาแอ เตบสัน (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 69 หมู่ 6 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง
  อำเภอ : เมืองสตูล
  รหัสไปรษณีย์ : 91000
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สถานะของบุคคล
 2. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 3. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 4. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ผู้ป่วย
 3. ผู้บริโภค