ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
074-331277
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
074331640
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
61/4 หมู่5 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
อำเภอ:
เมืองสงขลา
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
-ดำเนินการปลูกป่าเพื่อให้ชาวบ้านตำบลหัวเขาได้ใช้เป็นที่กำบังลมกำหนดระเบียบการใช้พื้นที่ริมทะเลสาบและการประมง -ปลูกสร้างความคิดให้ชาวหัวเขาทั้ง 8 หมู่บ้านรู้จักสามัคคีดำเนินโครงการปลูกและใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
-ปลูกป่าชายเลนริมทะเลสาบโดยเฉพาะไม้โกงกางอยู่เป็นระยะและปลูกเสริมในส่วนที่ตาย -จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนโดยนักเรียนในต.หัวเขา
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานงาน

  1. หมัดแสล๊ะ เส็นลิหมีน (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 61/4 หมู่5 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
    หมายเลขโทรศัพท์ : 074-331227

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
  3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม