ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
161 วงดนตรี โฮป แฟมิลี่  ๒/๒๖๔ หมู่ ๑ ถนนสุขาพิบาล ๕ ซอย ๙๒อ  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐๘๙ ๗๖๗ ๙๙๙๙    สื่อมวลชน  10/03/2015
162 สมาคมเพื่อนชีวติ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  145 หมู่ 7 ต.คลองชะอุ่น   ไม่มีผู้ประสานงาน  0817881918    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
163 คณะลิเกจเรชายศิษย์หอมหวล  90/199 หมุ่บ้านวงศ์ชัยนคร ตำบลบางรัก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  ไม่มีผู้ประสานงาน    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
164 บริษัท ดับบลิว แอนด์ วาย เคเบิ้ล ซิสเท็มส์ จำกัด   143/520 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์   ไม่มีผู้ประสานงาน  02-884-5795-7    สื่อมวลชน  08/08/2014
165 สถานีวิทยุชุมชน โอ เค สเตชั่น ปาลัส    นายรอซะ ลูมากามิง  089-8703102    สื่อมวลชน  03/09/2014
166 สถานีวิทยุ จส.100  บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๑๔๐๐ อาคารตึกไทย ชั้น ๕ ถนนพระราม ๔ แขวงคลองเตย  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐ ๒๓๕๐ ๓๑๐๐-๘    สื่อมวลชน  10/03/2015
167 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  120 หมู่ที่3 ชั้น 2-4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210  ไม่มีผู้ประสานงาน  02 141 4000    หน่วยงานรัฐ  10/12/2013
168 คณะลิเกมนัสชัยลูกอ่างทอง  195/7 หมู่ 2 ซอยศรีพรสวรรค์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  ไม่มีผู้ประสานงาน  086-8839408    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
169 บริษัท รามคำแหง เคเบิล ที วี สื่อสาร จำกัด   1 /717 ซอย190/2 หมู่ 7 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี   ไม่มีผู้ประสานงาน    สื่อมวลชน  08/08/2014
170 หนังสือพิมพ์อันดามันไทม์  28/4 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140   นายพรชัย นาคพล   07-2815069     สื่อมวลชน  03/09/2014
171 เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่น ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย   99 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  ไม่มีผู้ประสานงาน  083 566 2724    ภาคธุรกิจเอกชน  10/12/2013
172 คณะลิเกพรพิชัยลือชา  99/330 หมุ่ 5 หมู่บ้านศรีประจักษ์ 7 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   ไม่มีผู้ประสานงาน    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
173 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมโทรเคเบิลทีวี   202/90 ซอย 67 หมู่ 6 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2722-0428    สื่อมวลชน  08/08/2014
174 สถานีวิทยุชุมชนโรงเรียนศาสนูปถัมภ์    นายอาฮามัดกาแม แวมูซอ  081-9904647    สื่อมวลชน  03/09/2014
175 มูลนิธิโลกยั่งยืน  ๑๙๔ หมู่ ๒ รอบเวียง  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐๘๑ ๙๖๐๕๙๔๓    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
176 สมาคมรักษ์ทะเลไทย  57/219-220 หมู่บ้านเคหสถานครูไทย ตำบลพะวง   ไม่มีผู้ประสานงาน  089 466 6063    ภาคธุรกิจเอกชน  10/12/2013
177 คณะลิเกราเซนศิลป์ชัย  229/3 หมู่บ้านเอื้ออาทร บางบัวทอง 2 ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   ไม่มีผู้ประสานงาน    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
178 กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก  24 หมู่ 10 ต.บ่อนอก  นางบุญมา ปรางสร    ภาคประชาสังคม  01/01/2012
179 หนังสือพิมพ์ตรังแนวหน้า  109/73 หมู่ 9 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000   นางบุษยมาส กลิ่นเพชร   09-4693269    สื่อมวลชน  03/09/2014
180 มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ ้พื่อการพัฒนาภาคเหนือ  ๑๑ เม็งรายรัศมี ถนนเสริมสุข ตำบลช้างเผือก  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐ ๕๓๒๒๑ ๘๑๙    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015