ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ ้พื่อการพัฒนาภาคเหนือ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
๐ ๕๓๒๒๑ ๘๑๙
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
๐ ๕๓๒๒๑ ๕๑๙
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.ymcachiangmai.org
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2015-03-10
ที่อยู่:
๑๑ เม็งรายรัศมี ถนนเสริมสุข ตำบลช้างเผือก
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
คุ้มครองสิ่งเเวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งเเวดล้อม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย