ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิโลกยั่งยืน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
๐๘๑ ๙๖๐๕๙๔๓
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2015-03-10
ที่อยู่:
๑๙๔ หมู่ ๒ รอบเวียง
อำเภอ:
เมืองเชียงราย
จังหวัด:
เชียงราย
หมายเหตุ:
คุ้มครองสิ่งเเวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งเเวดล้อม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย